พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่

Spread the love

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ แหล่งข้อมูลสำคัญที่รวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ล้านนาและความเป็นมาของจังหวัดเชียงใหม่ไว้ที่นี่ โดยก่อนหน้านี้มีการปรับปรุงซ่อมแซมครั้งใหญ่ตั้งแต่ปี 2549 แต่ก็ยังคงเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมในบางส่วนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ได้มีการเปิดให้เข้าชมในทุกส่วนอีกครั้งและเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมตามปกติแล้วในปัจจุบัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเทคนิคการจัดแสดงให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 แสดงภูมิหลังแผ่นดินล้านนา

ส่วนที่ 2 แสดงประวัติศาสตร์ล้านนา ตั้งแต่ยุคสถาปนา ยุครุ่งเรือง จนเสื่อมอำนาจ

ส่วนที่ 3 แสดงประวัติศาสตร์ล้านนา ตั้งแต่การกอบกู้เอกราชจากพม่า การตั้งเมืองเชียงใหม่และความสัมพันธ์กับอาณาจักสยาม

ส่วนที่ 4 แสดงเรื่องราวการค้าและเศรษฐกิจของล้านนา

ส่วนที่ 5 แสดงเรื่องราวการดำรงชีวิต พัฒนาการทางสังคม การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเงิน การธนาคาร ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ การศึกษาและการสาธารณสุข

ส่วนที่ 6 แสดงวิวัฒนาการของศิลปกรรมล้านนาและศิลปะในประเทศไทย

ไฮไลท์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยวชม มี 4 อย่าง คือ 
1.พระสิงห์ พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะล้านนา ที่ได้มาจากวัดพระสิงห์วรวิหาร 

2.พระสาวกดินเผา ศิลปะหริภุญไชย

3.เสื้อเยียรบับของเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้าย

4.เศียรพระแสนแซว่ขนาดใหญ่จากวัดยางกวง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ สามารถไปเที่ยวได้ระหว่างวันพุธ-วันอาทิตย์ ปิดวันจันทร์-อังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 053-217 665 หรือ http://www.finearts.go.th/chiangmaimuseum

Scroll to Top