🌟วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงราย🌟

Spread the love

สงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ มีใครจะไปเล่นน้ำที่เชียงรายบ้างไหม แอดมีสถานที่ท่องเที่ยวมาแนะนำค่ะ เหมาะกับเทศกาลสงกรานต์มาก นั่นคือ จะชวนไปไหว้พระที่วัดพระสิงห์ เพราะไม่เพียงจะเป็นวัดเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมงดงามแล้ว ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเชียงราย ที่ทางวัดจะอัญเชิญออกมาให้ประชาชนได้สรงน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่เมืองกันด้วย

วัดพระสิงห์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สันนิษฐานกันว่าน่าจะสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามหาพรหม เจ้าผู้ครองเมืองเชียงรายราวปี พ.ศ.1928 ซึ่งชื่อวัดพระสิงห์นั้น เชื่อกันว่า น่าจะมาจากการที่ครั้งหนึ่ง วัดนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ หรือที่เรียกกันว่าพระสิงห์นั่นเอง

จุดเด่นของวัดพระสิงห์คือ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์องค์จำลอง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะแบบล้านนา สมัยพุทธศตวรรษที่ 21 หน้าตักกว้าง 37 ซ.ม. สูงทั้งฐาน 66 ซ.ม. หล่อด้วยสำริดปิดทอง โดยเจ้ามหาพรหมผู้ครองเมืองเชียงราย ซึ่งเป็นพระอนุชาของพญากือนา เจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่ ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์องค์จริงมาจากเมืองเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นแบบหล่อองค์จำลองขึ้นและประดิษฐานไว้ภายในหอพระสิงห์

🌟 หอพระสิงห์ 🌟

เป็นวิหารขนาดเล็ก ภายในตกแต่งด้วยศิลปกรรมหลายแขนง ทั้งงานจิตรกรรม งานฉลุ งานแกะสลัก ประดิษฐานองค์พระพุทธสิหิงค์องค์จำลองบนบุษบกงดงาม

เมื่อถึงวันสงกรานต์ ทางวัดก็จะอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ออกมาให้ประชาชนได้สรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่เมือง

🌟 พระอุโบสถ 🌟

สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ตกแต่งแบบศิลปะล้านนาเชียงแสน โครงสร้างเดิมเป็นไม้เนื้อแข็ง และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์หลายครั้ง มีความโดดเด่นที่ บานประตูหลวง ทำด้วยไม้แกะสลักงดงาม

พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธปฏิมาศิลปะล้านนาไทย พุทธศตวรรษที่ 21 ปางมารวิชัย ชนิดสำริดปิดทอง หน้าตักกว้าง 204 เซนติเมตร สูงทั้งฐาน 284 เซนติเมตร

  • 📍 ถนนท่าหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
  • ⏰เปิดทุกวันเวลา 06.00 – 18.30 น.
  • 📞โทร. 0 5371 1735
  • 🌐https://goo.gl/maps/exkdtQSjRe6FfYwN8
Scroll to Top