6 พิกัด 📍 น่าชมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย ✨

Spread the love

ใกล้วันลอยกระทงแล้วเพื่อน ๆ วางแผนไปลอยกระทงที่ไหนกันบ้างหากใครวางแผนไปงานลอยกระทงเผาเทียน เล่นไฟ ที่ จ.สุโขทัย วันนี้แอดมีที่เที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยมาฝากเพื่อน ๆ ให้ทริปลอยกระทงนี้ ได้ทั้งสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและยังได้ไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยรวมเอาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เข้าเป็นหนึ่งในมรดกโลกด้วย ภายใต้ชื่อ ‘เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร’ มาดูกันเลยว่ามีวัดไหนห้ามพลาดบ้าง

วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ✨

ตั้งอยู่กลางเมือง เป็นวัดขนาดใหญ่มีเจดีย์รายกว่า 200 องค์ เจดีย์องค์ประธานคือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์รายล้อมไปด้วยเจดีย์อีก 8 องค์ ข้าง ๆ เจดีย์ประธานเป็นวิหารหลวงเคยเป็นที่ประดิษฐาน “พระศรีศากยมุนี” ที่ปัจจุบันได้อันเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

อีกทั้งยังเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและยังใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ ในสมัยนั้นอีกด้วย

 • 📌อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
 • 💸อัตราค่าเข้าชมชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท
 • ⏰เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 06.30-19.30 น.
 • ☎️055 697 527
 • 🌐https://goo.gl/maps/BHAKP5GyR2VSeAPL9

วัดตระพังเงิน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ✨

วัดตระพังเงินอยู่ไม่ไกลจากวัดมหาธาตุมากนัก เจดีย์ประธานเป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์มีพระพุทธรูปปูนปั้นประทับยืนทั้ง 4 ทิศ มีวิหารอยู่หน้าเจดีย์ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

 • 📌อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
 • 💸อัตราค่าเข้าชมชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท
 • ⏰เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 06.30-19.30 น.
 • ☎️055 697 527
 • 🌐https://goo.gl/maps/c6UrznoeJepjd2Wo6

วัดศรีสวาย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ✨

วัดนี้จะแตกต่างจากวัดอื่น ๆ เนื่องจากภายในวัดเป็นพระปรางค์สามองค์คล้ายกับที่ลพบุรี นอกจากนี้ยังมีการค้นพบ ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศิวลึงค์ และชิ้นส่วนเทวรูปจึงสันนิษฐานว่าเคยเป็นเทวสถานมาก่อน

 • 📌อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
 • 💸อัตราค่าเข้าชมชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท
 • ⏰เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 06.30-19.30 น.
 • ☎️055 697 527
 • 🌐https://goo.gl/maps/iEUSWK5BLSkYwCtD8

วัดช้างล้อม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย✨

สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพญาลิไท เจดีย์ประธานทรงระฆังตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม ฐานเจดีย์มีช้างปูนปั้นประดับอยู่รอบเจดีย์ รวมทั้งหมด 39 เชือกลักษณะเด่นคือช้างจะยืนเต็มตัวแยกออกจากผนัง ช้างที่มุมเจดีย์จะมีขนาดใหญ่กว่าช้างที่ประดับโดยรอบ

 • 📌อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 • 💸 อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท
 • ☎️ 055 950 714
 • ⏰เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 08.00-17.00 น.
 • 🌐https://goo.gl/maps/v8XEkZ3HU1MVrbCC9

วัดเจดีย์เจ็ดแถว อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย✨

วัดนี้ตั้งอยู่หน้าวัดช้างล้อม เจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑ์และมีเจดีย์ภายในวัดเรียงรายกันถึง 33 องค์จึงเป็นที่มาของชื่อวัดว่าเจดีย์เจ็ดแถว บริเวณเรือนธาตุทำเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรกสีขาวสวยงาม

 • 📌อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 • 💸 อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท
 • ☎️ 055 950 714
 • ⏰เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 08.00-17.00 น.
 • 🌐https://goo.gl/maps/B7uDJUH9LhkqBfew5

ขอบคุณรูปภาพจาก ททท. สำนักงานสุโขทัย 🙏

วัดนางพญา อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ✨

วัดนี่เป็นวัดที่ห้ามพลาดเลยเพื่อน ๆ เนื่องจากยังคงมีผนังของวิหารยังเหลืออยู่แม้จะมีด้านเดียวแต่ก็มองเห็นความสวยงามของลวดลายปูนปั้นนั้น ลวดลายปูนปั้นที่ยังคงเหลืออยู่ได้แก่ รูปกึ่งมนุษย์ รูปเทพนม รูปกึ่งวานร และรูปลายพันธุ์พฤกษาต่าง ๆ

 • 📌อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 • 💸 อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท
 • ☎️ 055 950 714
 • ⏰เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 08.00-17.00 น.
 • 🌐https://goo.gl/maps/e283LT6iSerYKuHm8

ผนังของวิหารวัดนางพญาที่ยังหลงเหลืออยู่

Scroll to Top