ทุ่งดอกกระดาษ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

Spread the love

ทุ่งดอกกระดาษหรือทุ่งบานไม่รู้โรย ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก

เป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดตั้งขึ้นเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า และเพาะชำกล้าไม้

ดอกกระดาษเป็นพรรณไม้กลางแจ้งประเภทไม้ประดับ ที่มักพบตามที่สูงในภาคเหนือ เนื่องจากเป็นดอกไม้ที่ชอบอากาศเย็น อีกทั้งยังดูแลง่าย ใช้เวลาปลูกเพียง 3 เดือน ก็ออกดอกแล้ว

ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม – มีนาคมของทุกปี ดอกกระดาษหลากสีสันจะเบ่งบานปะทะลมหนาว รอให้เราไปชมความสวยงาม ซึ่งทุ่งดอกกระดาษแห่งนี้นับเป็นทุ่งดอกกระดาษที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในไทยเลยทีเดียว

ดอกกระดาษที่นี่ขึ้นสลับกับแนวหินผาขนาดปานกลางที่ตั้งอยู่เรียงกัน ซึ่งแต่ละผาจะมีชื่อเรียกเกี่ยวกับความรักที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็น ผาพบรัก ผาบอกรัก ผารักยืนยง เป็นต้น นับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของโครงการฯ ที่อยากให้เพื่อนๆ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

จากหน้าผาด้านบนจะมีทางเดินลงมาด้านล่าง ซึ่งเพื่อนๆ จะพบกับดอกกระดาษชูช่อสวยงามเรียงรายเป็นแนวยาวตลอดทางเดินเลาะริมผา

การเดินทาง
จากตัวเมืองพิษณุโลก ใช้ทางหลวงหมายเลข 12 (พิษณุโลก-หล่มสัก) ถึงสามแยกบ้านแยง เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2013 ไปประมาณ 28 กิโลเมตร จะถึงแยกร่องกล้า อ.นครไทย จากนั้นเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 2331 อีกประมาณ 31 กิโลเมตร ก็จะถึงอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า (เป็นทางผ่านก่อนขึ้นไปภูลมโล)
 

เผยแพร่ใน Facebook : TAT Contact Center เพื่อนร่วมทาง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

Scroll to Top