วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา

Spread the love

“วัดศรีโคมคำ” หรือ “วัดพระเจ้าตนหลวง” หรือ “วัดทุ่งเอี้ยง” เป็นพระอารามหลวงสำคัญของพะเยา ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ.2034 – 2067 สมัยพญาเมืองยี่ครองเมืองพะเยา

ภายในพระวิหารหลวงเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าตนหลวง หรือ พระเจ้าองค์หลวง พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนา ขนาดหน้าตักกว้าง 16 เมตร สูง 18 เมตร

พระเจ้าตนหลวงไม่เพียงแต่เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพะเยาเท่านั้น แต่ยังถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรล้านนา ที่ประชาชนต่างเคารพศรัทธาและมักมาขอพรขอโชคลาภ ซึ่งว่ากันว่าได้สมดังปรารถนาทุกรายไป

บริเวณพระระเบียงคดรอบพระวิหารหลวงมีพระพุทธรูปเรียงรายอยู่มากมาย สามารถมาสักการะ ชมความงาม รวมทั้งศึกษารูปแบบศิลปะได้ 

ในบริเวณวัดยังมีพระอุโบสถกลางน้ำ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม เป็นเรื่องราวพุทธประวัติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวล้านนา ฝีมืออาจารย์อังคาร กัลยาณพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินท่านอื่นๆ 

นอกจากนั้น บริเวณที่ติดกับกว๊านพะเยายังมีจุดชมวิว ซึ่งหลายคนบอกว่าเป็นจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกได้สวยที่สุดของกว๊านพะเยา เนื่องจากไม่มีสิ่งใดมาบดบังทิวทัศน์ เราจึงชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มตา

แต่…วันที่แอดไปฟ้าครึ้มมาก อดชมความสวยงามเลย TT

วัดศรีโคมคำ
ที่อยู่ : 692 ถนนถนนพลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 06.30-18.00 น.
โทร. 053 717 433, 053 744 674-5, 054 431 963
พิกัด : https://goo.gl/maps/7T2FKonhcW42

เผยแพร่ใน Facebook : TAT Contact Center เพื่อนร่วมทาง วันที่ 19 มีนาคม 2562

Scroll to Top