ตามหากามเทพตัวน้อย ที่วัดนันตาราม

วัดนันตาราม เดิมมีชื่อว่า “วัดจองคา” เพราะมุงด้วยหญ้าคา คนทั่วไปเรียกกันว่า “วัดม่าน” หรือ “วัดจองเหนือ” ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดนันตาราม” เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณความดีและเป็นอนุสรณ์แด่พ่อเฒ่านันตา (อู๋) วงศ์อนันต์ ผู้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นมาใหม่

วัดนี้ได้ร้างมาเป็นเวลานาน จนกระทั่ง พ.ศ.2468 พ่อเฒ่านันตา (อู๋) วงศ์อนันต์ คหบดีชาวปะโอ (ต่องสู้) ได้บูรณะวัดขึ้นใหม่ โดยจ้างช่างชาวพม่าจากลำปางมาออกแบบและก่อสร้างวิหารหลังใหม่ขึ้น 

เป็นวิหารไม้ศิลปะแบบพม่า สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง หลังคาซ้อนชั้นลดหลั่น ตกแต่งลวดลายฉลุไม้ตามส่วนต่างๆ อย่างประณีตงดงาม ภายในวิหารก็มีการประดับกระจกสีลวดลายวิจิตรบนเพดานด้วย

ภายในประดิษฐานพระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะแบบมัณฑะเลย์ แกะสลักจากไม้สักทองและลงรักปิดทอง 

พระพุทธรูปองค์นี้ พ่อเฒ่านันตาได้อัญเชิญมาจากวัดจองเหม่ถ่า ซึ่งเป็นวัดร้างในชุมชนไทใหญ่เดิมที่อำเภอปง เมื่อ พ.ศ.2476

องค์พระประดิษฐานอยู่บนธรรมาสน์ไม้แกะสลัก ซึ่งซุ้มเรือนแก้วด้านหลังองค์พระนั้น ฉลุลายเครือเถาอ่อนช้อยสวยงามและประดับด้วยกระจกสี มีพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรอยู่ทางด้านซ้ายและขวาของพระประธาน

และจุดที่น่าสนใจก็คือ นอกจากที่ซุ้มเรือนแก้วของพระประธานจะมีเทวดาและสัตว์หิมพานต์แล้ว ก็ยังมี “คิวปิด” (Cupid) หรือกามเทพตัวน้อยๆ ประดับอยู่ด้วย มีอยู่หลายองค์เลย เพื่อนๆ ลองหากันดูนะ

การแกะสลักรูปคิวปิดนั้น น่าจะได้รับอิทธิพลจากตะวันตก เนื่องจากวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยที่พม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษแล้ว นับเป็นการผสมผสานศิลปะตะวันตกและตะวันออกที่เข้ากันอย่างลงตัวทีเดียว

ภายในวิหารมีธรรมาสน์ศิลปะพม่า ทำจากไม้ปิดทองฉลุลายงดงาม สำหรับให้พระสงฆ์นั่งแสดงธรรม

และด้านหลังของวิหารยังมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในสมัยโบราณอีกด้วย

นอกจากนี้ภายในวัดยังมี เจดีย์ 25 ศตวรรษ เป็นเจดีย์แปดเหลี่ยม สร้างเมื่อ พ.ศ.2500 ในวโรกาสเฉลิมฉลองกึ่งพุทธกาล ต่อมา พ.ศ.2551 ได้มีการสร้างเจดีย์องค์ใหม่ครอบเจดีย์องค์เดิม 

เปิดให้เข้าชม เวลา 08.00 – 18.00 น. 

การเดินทาง : จากตัวเมืองพะเยา ใช้ทางหลวงหมายเลข 1021 จนถึงสามแยกแช่แห้งในตัวอำเภอเชียงคำ จากนั้นเลี้ยวขวาใช้ทางหลวงหมายเลข 1148 ตรงไป ผ่านทางเข้าห้างเทสโก้โลตัสประมาณ 100 เมตร จะพบทางเข้าวัดนันตารามอยู่ทางซ้ายมือ ระยะทางจากตัวเมืองพะเยาประมาณ 80 กิโลเมตร

พิกัด : https://goo.gl/maps/miAZaBRCm6n

Scroll to Top
Send this to a friend