Let the Adventure Begin : เลย

Spread the love

สายฝนราวเดือนกรกฎาคมนำพาความชุ่มฉ่ำมาสู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ฤดูแห่งความสดชื่นที่เวียนบรรจบ กระตุ้นให้เหล่านักเดินทางออกผจญภัยอีกครั้งเพื่อค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ระหว่างทางบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2195 ผ่านอำเภอท่าลี่ อำเภอนาแห้ว และอำเภอเชียงคาน เพื่อสัมผัสกับธรรมชาติทั้งภูเขา น้ำตก และวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขงของชาวจังหวัดเลย

การผจญภัยครั้งนี้เปรียบเสมือนสมุดบันทึกการเดินทางที่จะพาเราไปพบเจอสิ่งใหม่ ๆ โดยมีม่านหมอกแห่งฤดูกาลช่วยสร้างบรรยากาศและเพิ่มมนต์เสน่ห์ให้เราได้เก็บภาพความประทับใจกลับมา

…………………………

Scroll to Top