#สามพันโบก แกรนด์แคนยอนลำน้ำโขง 🌅

Spread the love

สามพันโบก แกรนด์แคนยอนลำน้ำโขง 🌅 มหัศจรรย์ธรรมชาติ จ.อุบลราชธานี 🌊 อันซีนแก่งหินขนาดใหญ่ ถ่ายรูปปัง 100% 📷✨

สามพันโบก อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี #แกรนด์แคนยอนเมืองอีสาน ความสวยงามของแก่งหินขนาดใหญ่กลางลำน้ำโขงที่ถูกกัดเซาะกลายเป็นแอ่งและหลุมขนาดต่าง ๆ มากมาย ตั้งแต่ขนาดเล็กจิ๋วไปจนถึงขนาดใหญ่ มองดูแล้วอัศจรรย์มาก ๆ ซึ่งคำว่า “โบก” หมายถึง “แอ่ง” หรือ “บ่อน้ำลึก” และบริเวณนี้มีมากกว่าสามพันแอ่งจึงเรียกกันว่าสามพันโบกนั่นเอง 🌀

จากจำนวนแอ่งหินมากมายทั้งแบบเว้า โค้ง หม้อกลม โพรงถ้ำ หรือเส้นเชื่อมกัน บางแอ่งได้กลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิต มุมสุดชิคไว้อัพอวดโซเชียล เช่น หลุมรูปมิกกี้เม้าส์ รูปหัวใจ โขดหินรูปหัวสุนัข ฯลฯ ซึ่งสามารถเข้าชมได้ช่วงฤดูแล้งของปีเท่านั้น คือประมาณเดือนธันวาคม – เดือนพฤษภาคม เพราะในฤดูน้ำหลาก น้ำจะท่วมแก่งหินตรงนี้ จึงไม่สามารถเข้าชมได้นั่นเอง 🍂💦

🗺 พิกัด : สามพันโบก อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
🌤 แนะนำให้มาช่วงเช้าหรือช่วงเย็น เพราะบริเวณสามพันโบกไม่มีที่หลบแดด จึงทำให้ช่วงเที่ยงร้อนมาก!

Scroll to Top