✨ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี 🕯

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ถือเป็นประเพณีสำคัญอีกหนึ่งประเพณีของพุทธศาสนิกชน การแห่เทียนพรรษานั้นมีมาแต่สมัยพุทธกาลจุดประสงค์ของการถวายเทียนพรรษาให้กับพระสงฆ์เนื่องจากพระสงฆ์ต้องจำพรรษาที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน ในสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ชาวบ้านจึงถวายเทียนเพื่อสร้างแสงสว่างค่ะ

 • ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีนั้นมีมามากกว่า 100 ปี โดยรูปแบบของเทียนพรรษามี 3 ประเภท คือ
  • 1.เทียนพรรษาแบบโบราณดั้งเดิม คือการนำเทียนไขเล่มเล็กมาฟั่นแล้วตกแต่งด้วยใบตองที่พับเป็นลวดลายต่าง ๆ
  • 2.เทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ คือการนำขี้ผึ้งมาใส่ลงในแม่พิมพ์แล้วแกะเป็นลวดลายต่าง ๆ เพื่อนำไปประดับตกแต่งที่ต้นเทียน
  • 3.เทียนพรรษาแบบแกะสลัก คือการหล่อขี้ผึ้งเป็นเทียนพรรษาแล้วแกะสลักเป็นลวดลายลงที่ต้นเทียนโดยการแกะสลักจะดำเนินการโดยช่างเทียน

ในส่วนของประเพณีแห่เทียนจังหวัดอุบลราชธานีปีนี้ เริ่มจัดขึ้นวันที่ 11 กรกฎาคม ไปจนถึง 31 กรกฎาคม 2565

 • 🔺11 กรกฎาคม 2565
  • พิธี “เปิดเฮือน เยือนเมืองเทียน เมืองธรรม” ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง
 • 🔺11-17 กรกฎาคม 2565
  • ชมวิถีวัฒนธรรมเฮือนอีสาน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์เมืองอุบล (5 กลุ่มอำเภอ) ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง
  • กิจกรรมสืบศาสตร์ ยลศิลป์ เยือนถิ่นเมืองเทียน เมืองธรรม ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง
  • กิจกรรมเช็คอินถิ่นเทียน ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง
  • การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง
  • การประดับตกแต่งเมือง / คุ้มวัด
 • 🔺13 กรกฎาคม 2565
  • พิธีรับเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีเคลื่อนมายังบริเวณหน้าศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง
  • พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม
  • ประกวดต้นเทียนพรรษา (วันรวมเทียน) ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง
  • พิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ณ บริเวณปะรำพิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
 • 🔺14 กรกฎาคม 2565
  • พิธีอันเชิญเทียนเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลนำขบวนแห่เทียนพรรษา
  • พิธีทอดถวายเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม
  • พิธีมอบรางวัลการประกวดต้นเทียนพรรษา ณ บริเวณปะรำพิธี บริเวณวัดศรีอุบลรัตนาราม
 • 🔺13-14 กรกฎาคม 2565
  • การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประกอบแสง เสียง ภาคกลางคืน (ลูกอีสาน)
  • จุดที่ 1 บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
  • จุดที่ 2 บริเวณหน้าลานขวัญเมือง (ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่า)
 • 🔺14-17 กรกฎาคม 2565
  • จัดแสดงต้นเทียนพรรษาที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1และ 2 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง
 • 🔺19-31 กรกฎาคม 2565
  • กิจกรรมเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ณ วัดบูรพา วัดพลแพน วัดพระธาตุหนองบัว วัดผาสุการาม และวัดศรีประดู่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pageuboncandle

Scroll to Top
Send this to a friend