บ้านตากลาง…แหล่งรวมช้างกว่า 200 เชือก

Spread the love

ชุมชนบ้านตากลาง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เป็นสถานที่ที่เราจะได้ทำความรู้จักกับสัตว์คู่บ้านคู่เมือง สัญลักษณ์ประจำชาติไทย คือ “ช้าง” ได้อย่างครบถ้วนรอบด้าน

ที่นี่คือชุมชนชาวส่วย (ชาวกูย) ผู้อพยพมาจากกัมพูชาเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย ซึ่งพวกเขาคือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการเลี้ยงช้าง อาจกล่าวได้ว่าที่นี่คือหมู่บ้านช้างเลี้ยงทีใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้

ชาวกูยมีวิชาความรู้เกี่ยวกับการจับช้างและบังคับช้างมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ แม้ว่าในปัจจุบันนี้จะไม่มีการออกไปจับช้างกันแล้วก็ตาม

ลูกหลานชาวกวยก็ยังคงนิยมเลี้ยงช้างกันอยู่ เป็นความผูกพันที่ยากจะแยกขาดกันได้

ทุกคนในชุมชนแห่งนี้ เติบโตมากับช้าง ฉะนั้นจึงเข้าใจ รัก และผูกพันกับช้างมากๆ

ชุมชนแห่งนี้มีช้างอยู่กว่า 200-300 เชือก ชาวบ้านเลี้ยงช้างเหมือนเพื่อน กินนอน เล่น อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ควาญช้างแต่ละรุ่น ^^

ที่ชุมชน มีโฮมสเตย์และกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น ขี่ช้างอาบน้ำยามเย็น ล่องเรือในลำน้ำ ซึ่งเป็นที่ประทับใจของผู้ที่มีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชม

กิจกรรมอาบน้ำกับช้าง เราจะได้เข้าไปสัมผัสความน่ารักของเจ้ายักษ์ใหญ่ใจดีได้อย่างใกล้ชิด

ในชุมชนบ้านตากลางจะมี “ศูนย์คชศึกษา” ซึ่งมีอาคารพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับช้าง ทั้งทางธรรมชาติวิทยาและความเชื่อที่เชื่อมโยงกับชุมชน เรื่องราวของช้างในอดีต การคล้องช้าง ความผูกพันระหว่างคนกับช้าง พิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับช้าง เป็นต้น

มีการแสดงของช้าง ทุกวัน วันละ 2 รอบ คือ 10.00 และ 14.00 น. แต่วันสงกรานต์ปีนี้ จะเพิ่มเป็น 3 รอบต่อวัน คือ 10.00 ,12.30 และ 14.30 น.

นอกจากนั้นยังมีสินค้าที่ระลึกต่างๆ ให้เลือกซื้อ นำไปเป็นของที่ระลึกได้อีกด้วย

ผลงานน้องช้าง สามารถซื้อเพื่อสนับสนุน และเป็นกำลังใจให้น้องช้างสร้างสรรค์ผลงานสวยๆ แบบนี้ออกมาอีกนะ

พิธีการต่างๆ มีความเกี่ยวข้องกับช้าง ซึ่งมีความผูกพันกับชุมชนมาอย่างช้านาน

ใครสนใจเข้าไปเยี่ยมชมติดต่อ ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง โทร. 044 145 050
.
โฮมสเตย์ชุมชนบ้านตากลาง ติดต่อ ผู้ใหญ่ประกิต โทร. 081 967 5015
.
ททท. สำนักงานสุรินทร์ โทร. 044 514 447-8

Scroll to Top