เที่ยวตามคำขวัญ : สกลนคร

Spread the love

สกลนคร ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ เป็นที่ตั้งของพระธาตุศักดิ์สิทธิ์หลายแห่ง มีเกจิอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพนับถือหลายรูป และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย 

คำขวัญประจำจังหวัด

“พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม”

พระธาตุเชิงชุม เป็นพระธาตุเก่าแก่ สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่นับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ ภายในประดิษฐานรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์

ภายในวิหารใกล้กับพระธาตุเชิงชุม เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสนอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสกลนคร ทุกวันพระในตอนค่ำจะมีประชาชนมากราบไหว้พระธาตุและหลวงพ่อองค์แสนเป็นจำนวนมาก 

นอกจากนี้จะมีการจัดงานนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสน ระหว่างวันขึ้น 9 ค่ำ – วันขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ หรือราวเดือนมกราคมของทุกปี

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร 
เปิดทุกวันตั้งแต่ 07.00-18.00 น.
ตั้งอยู่ที่ ถนนเจริญเมือง อ.เมือง จ.สกลนคร

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ในคราวเสด็จแปรพระราชฐานเยี่ยมพสกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปัจจุบันหากไม่มีการเสด็จแปรพระราชฐาน ก็จะอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ทุกวัน

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของคนรักต้นไม้เลยทีเดียว เนื่องจากภายในบริเวณเต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด โดยเฉพาะไม้ดอกจากป่าภูพาน เช่น ดุสิตา มณีเทวา และทิพย์เกสร ซึ่งจะมีให้ชมเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้น

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
เปิดทุกวันตั้งแต่ 09.00-16.00 น.
โทร. 042 714 499
ที่ตั้ง : ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร

หนองหาร เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังประโยชน์ในด้านการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และการทำประมง ซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านในชุมชนรอบหนองหาร

บริเวณจุดชมวิวมีศาลาริมน้ำสำหรับพักผ่อนหย่อนใจอยู่หลายจุด มีสะพานคอนกรีตที่ยื่นออกไปยังเกาะกลางน้ำ เหมาะสำหรับเดินเล่นชมวิวและถ่ายรูป โดยเฉพาะในช่วงเวลาเช้าและเย็น 

จุดชมวิวหนองหาร
เปิดทุกวันตั้งแต่ 06.00-19.00 น. 
ที่ตั้ง : ริมทางหลวงหมายเลข 22 หลักกิโลเมตรที่ 168 เส้นทางจากนครพนมเข้าตัวเมืองสกลนคร

“ปราสาทผึ้ง” คือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาตามคติความเชื่อทางพุทธศาสนา โดยปราสาทที่สร้างขึ้นนั้นมีการออกแบบให้มีลักษณะและลวดลายที่สวยงามคล้ายกับปราสาทบนสวรรค์ นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่า การสร้างปราสาทผึ้งเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และยังเป็นการสร้างบุญกุศลร่วมกันในช่วงออกพรรษาอีกด้วย

ปราสาทผึ้งในปัจจุบันใช้ไม้ทำเป็นโครงรูปทรงปราสาท แล้วหล่อขี้ผึ้งเป็นลวดลายประดับตามส่วนต่างๆ ของปราสาท

ทุกปีชาวบ้านจากหมู่บ้านต่างๆ จะนำปราสาทผึ้งที่พร้อมใจกันสร้างและตกแต่งอย่างสวยงาม มาประกวดกัน ณ สนามมิ่งเมือง จากนั้นจะแห่ไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร และไปสิ้นสุดที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร 

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จัดขึ้นในช่วงวันออกพรรษา ระหว่างวันขึ้น 12 – 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ณ สนามมิ่งเมือง และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมืองสกลนคร

ภูไท หรือ ผู้ไท เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่รองจากกลุ่มไทยลาว และมีจำนวนมากเป็นอันดับ 2 ของสกลนคร

สันนิษฐานว่าถิ่นเดิมของชาวภูไทนั้น อยู่บริเวณตอนกลางของมณฑลยูนนานในสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อมาได้อพยพเข้าไปอาศัยยังสิบสองจุไท หรือบริเวณลาวตอนเหนือ ส่วนในไทยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แถบลุ่มแม่น้ำโขง และแถบเทือกเขาภูพาน

ชาวภูไทมีศิลปะการแสดงที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์คือ การฟ้อนภูไท ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างองค์พระธาตุเชิงชุม พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวสกลนคร

ในปัจจุบันการฟ้อนภูไท นอกจากจะฟ้อนเพื่อบูชาพระธาตุเชิงชุมแล้ว ยังฟ้อนเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เช่น พิธีเลี้ยงเจ้าปู่มเหศักดิ์ของชาววาริชภูมิ และใช้ในการฟ้อนต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและในงานเทศกาลต่างๆ อีกด้วย

สกลนครเป็นดินแดนที่มีพระอริยสงฆ์มากที่สุดแห่งหนึ่ง ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดี ได้แก่ หลวงปู่มั่น หลวงปู่หลุย หลวงปู่ฝั้น และหลวงปู่วัน 

วัดป่าสุทธาวาส เป็นสถานที่ที่หลวงปู่มั่นเลือกมาพักในยามอาพาธ เมื่อ พ.ศ. 2492 และท่านก็ได้มรณภาพที่นี่ 

ภายในวัดมี พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ซึ่งเป็นอาคารที่มีลักษณะเรียบง่าย ใกล้ชิดธรรมชาติ สะท้อนถึงอุปนิสัยและการใช้ชีวิตอย่างสมถะของหลวงปู่มั่นได้เป็นอย่างดี 

ภายในเป็นที่เก็บรักษาอัฐิธาตุของหลวงปู่มั่น และมีหุ่นขี้ผึ้งของท่านในท่านั่งขัดสมาธิ มีการจัดแสดงเครื่องอัฐบริขาร รวมทั้งประวัติของหลวงปู่มั่นตั้งแต่เกิดจนมรณภาพอีกด้วย

วัดป่าสุทธาวาส 
เปิดทุกวันตั้งแต่ 07.00-18.00 น.
ที่ตั้ง : ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

Scroll to Top