สวยสุดซึ้งสาวภูไท

ภูไท หรือ ผู้ไทย เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่รองจากกลุ่มไทยลาว สันนิษฐานว่ามีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ที่สิบสองจุไท บริเวณตอนเหนือของลาว ต่อมาอพยพเข้ามาอยู่ในไทย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แถบลุ่มแม่น้ำโขง และแถบเทือกเขาภูพาน
.
ชาวภูไท มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นหลายอย่างโดยสะท้อนผ่านวิถีชีวิต วัฒนธรรม การแต่งกาย และศิลปะการแสดง ซึ่งการแสดงที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือ การฟ้อนภูไท นั่นเอง
.
ปัจจุบัน การฟ้อนภูไท มักใช้ฟ้อนต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ฟ้อนในงานเทศกาลต่าง ๆ และฟ้อนเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ เช่น พิธีเลี้ยงเจ้าปู่มเหศักดิ์ของชาววาริชภูมิ งานแห่ปราสาทผึ้ง งานมัสการพระธาตุเชิงชุม ซึ่งเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวสกลนคร การฟ้อนภูไทไม่เพียงได้รับคำชื่นชมว่า เป็นการฟ้อนที่มีลีลางดงามมาก แต่ยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปอีกด้วย
.
หาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทั่วไทยผ่าน eBook คู่มือท่องเที่ยวครบทุกจังหวัดได้แล้ววันนี้ที่ www.amazingthailandebook.com
หรือดาวน์โหลดในรูปแบบ Application : Amazing Thailand eBook ได้ทั้งระบบ iOS และ Android
https://mobile.amazingthailandebook.com/redirect/

Scroll to Top
Send this to a friend