งานประเพณีบุญบั้งไฟ จ.ยโสธร

Spread the love

ความเชื่อของชาวบ้านเกี่ยวกับโลกมนุษย์และโลกเทวดา ตามตำนานที่กล่าวว่ามนุษย์อยู่ใต้อิทธิพลของเทวดา โดยชาวบ้านเรียกท่านว่า “พญาแถน” ผู้กำหนดลมฟ้าอากาศ การทำให้พญาแถนโปรดปรานด้วยการร่ายรำเช่น รำผีฟ้า หรือการ จุดบั้งไฟ เพื่อแสดงความเคารพบูชา จะทำให้พญาแถนพอใจ และประทานความสุข ความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงช่วยให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล

งานบุญบั้งไฟ นิยมทำกันในเดือนหก ถือเป็นประเพณีสำคัญนับแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ชาวอีสานมีความเชื่อว่า ถ้าปีใดชาวบ้านไม่จัดงาน ฟ้าฝนจะไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกิดความแห้งแล้ง ไม่มีน้ำทำไร่ทำนา แต่ถ้าหากปีใดมีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเพื่อขอฝนจากพญาแถนแล้ว ฟ้าฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาล เกิดความอุดมสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย 

ผลพลอยได้อีกทางคือสร้างความสามัคคีภายในชุมชนเพราะในช่วงใกล้วันเทศกาล ชาวอีสานที่อยู่ต่างถิ่นไม่ว่าจะที่ใด จะกลับบ้านไปร่วมงานบุญบั้งไฟกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา

ตัวบั้งไฟที่เห็นกันอยู่นั้น จะมีการประดับลวดลายศิลปะไทยอย่างสวยงาม มักเป็นลายกนก อันเป็นลายพื้นฐานในการลับลายบั้งไฟ โดยช่างจะนิยมใช้สีทองด้านเป็นพื้นและสีเม็ดมะขามเป็นตัวสับลาย เพื่อให้ลายเด่นชัดในการตกแต่งเพื่อให้ความสวยงาม

ประเภทของบั้งไฟ แบ่งออกได้ดังนี้

1. บั้งไฟโหวด บั้งไฟโบดหรือโหวดเป็นบั้งไฟขนาดเล็ก มีกระบอกไม้ไผ่เล็กๆ มัดวางรอบตัวบั้งไฟ นิยมทำประกอบกันในบั้งไฟใหญ่ (บั้งไฟหมื่น, บั้งไฟแสน) ปัจจุบันไม่ค่อยนิยมทำ เพราะไม่มีช่าง

2. บั้งไฟม้า บั้งไฟชนิดนี้เป็นบั้งไฟขนาดเล็กจุดไปตามทิศทางที่กำหนดใช้เส้นลวดเป็นวิถีตรึงไปยังเป้าหมายที่ต้องการ ทางภาคกลางและภาคอีสานเรียกว่า “ลูกหนู” คล้ายม้าที่กำลังวิ่ง บางครั้งภาคเห… See More

ในส่วนของงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2561 จังหวัดยโสธรนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร ลานวิมานพญาแถน(อาคารพญาคันคาก) สวนสาธารณะพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร 

ในวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 จะมีการแสดงแสงสีสื่อผสมตำนานพญาคันคาก ชมขบวนตกแต่งบั้งไฟสวยงาม บั้งไฟโบราณ ประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟ ณ วิมานพญาแถน การประกวดกองเชียร์ของคณะบั้งไฟกว่า 30 คณะ ชมขบวนบั้งไฟสวยงา… See More

Scroll to Top