✨พญานาค 3 พิภพ จ.มุกดาหาร✨

Spread the love

เจ้าเซื่อเรื่องพญานาคบ่ ? ความเชื่อและความศรัทธาเกี่ยวกับพญานาคมีมายาวนาน โดยเฉพาะในจังหวัดริมแม่น้ำโขง จังหวัดมุกดาหารก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ติดแม่น้ำโขงและมีความศรัทธาเกี่ยวกับพญานาค แต่ที่พิเศษมากกว่านั้นคือ ที่นี่มีพญานาค 3 พิภพที่บังเอิญตั้งอยู่บนแนวเส้นลองจิจูดเดียวกันที่ตำแหน่ง 104 องศา 43 ลิปดา เพื่อน ๆ อาจจะสงสัยว่าพญานาค 3 พิภพคืออะไร วันนี้แอดจะพาไปรู้จักพร้อม ๆ กัน

จุดแรกคือ “พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช” หรือพญานาคดิน (ปฐพีพิภพ) เป็นพญานาคสีขาวมุก ตั้งอยู่บริเวณแก่งกะเบา ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่

ตามความเชื่อคือหากมาสักการะจะทำให้ชีวิตมั่นคง ร่ำรวย แก่งกะเบาเป็นแก่งหินที่ยาวตามลำน้ำโขง โดนน้ำกัดเซาะทำให้เกิดรูปร่างที่สวยงาม ช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม น้ำจะลดจนมองเห็นเกาะแก่งกลางน้ำและหาดทราย สวยกว่าฤดูอื่น ๆ บนฝั่งแก่งกะเบามีการปรับภูมิทัศน์ให้เป็นสวนสาธารณะ ทิวทัศน์ฝั่งตรงข้ามคือ เมืองไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

📌https://goo.gl/maps/Bw9GWJFe1Hhkfzd57

จุดที่สองคือ “พญาอนันตนาคราช” หรือพญานาคน้ำ (บาดาลพิภพ) เป็นพญานาคสีดำเลื้อยพันรอบเสาและหันหน้าไปทางแม่น้ำโขง ตั้งอยู่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง

ตามความเชื่อ หากได้มาสักการะจะทำให้ร่มเย็น ชีวิตราบรื่น ในช่วงเย็นจะมีนักท่องเที่ยวมานั่งชมวิวทิวทัศน์กันในบริเวณนี้ ฝั่งตรงข้ามคือ เมืองสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

📌https://goo.gl/maps/GLa8rW9bVuhbKnR59

จุดสุดท้ายคือ “พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช” หรือ พญานาคฟ้า (สวรรค์พิภพ) ถือเป็นรูปปั้นพญานาคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สีเขียวอมฟ้าหันหน้าไปทางแม่น้ำโขง ตั้งอยู่บนภูเขาสูงในพื้นที่ของวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง รูปปั้นองค์พญานาคนี้มีลักษณะเหมือนกำลังเลื้อย ทำให้เกิดช่องคล้ายซุ้มประตู ผู้ที่สักการะจะลอดท้องพญานาคให้ครบ 7 ซุ้มเพื่อความเป็นสิริมงคล

ความเชื่อคือ หากมาสักการะจะทำให้เจริญรุ่งเรือง ได้เลื่อนตำแหน่ง นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยสีขาวองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ด้วย

📌https://goo.gl/maps/KNtSuUaTzTdxj9Ra6

Scroll to Top