ภูทอก บันไดไม้แห่งศรัทธาสู่ภูเขาแห่งธรรม

Spread the love

ภูทอก ตั้งอยู่ที่บ้านคำแคน ตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เป็นภูเขาหินทรายที่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล

เชิงภูทอกเป็นที่ตั้งของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการเดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูทอก

บันไดทางขึ้นภูทอกมี 7 ชั้น โดยแต่ละชั้นจะเป็นสะพานไม้สลับกับบันไดไม้เวียนรอบเขา

ตลอดทางเดินจะผ่านป่า โขดหิน และบางช่วงทางเดินจะลัดเลาะเรียบริมหน้าผา ชวนให้รู้สึกตื่นเต้นหวาดเสียว

การเดินบนสะพานไม้เลียบริมหน้าผา ควรเดินด้วยความระมัดระวัง ไม่วิ่งเล่นหรือยืนพิงระเบียงไม้ เพราะอาจเกิดอันตรายพลัดตกลงไปได้

แม้บางช่วงของทางเดินจะค่อนข้างหวาดเสียว แต่ทิวทัศน์สวยงามที่ได้ชมนั้นแสนจะคุ้มค่า

มีลานหินริมหน้าผาสำหรับชมวิว มองลงไปจะเห็นเจดีย์พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ ตั้งเด่นสง่าอยู่เบื้องล่าง

นอกจากนี้ยังมองเห็นบ้านเรือนของชาวบ้านในเขตอำเภอศรีวิไล ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกพืชไร่และยางพารา

ไฮไลท์เด่นของภูทอก คือ พุทธวิหาร ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีลักษณะแปลก คือ เป็นหินที่แยกตัวออกมาจากหินก้อนใหญ่ แต่ไม่ตกลงมา เพราะตั้งอยู่อย่างได้ฉากกับพื้นโลกพอดี คล้ายกับพระธาตุอินทร์แขวนที่พม่า

ภูทอก เปิดให้ขึ้นไปชมทุกวัน และจะปิดในวันที่ 10-16 เมษายน ของทุกปี (ช่วงสงกรานต์) สำหรับการเดินทางจากตัวเมืองบึงกาฬ ใช้ทางหลวงหมายเลข 222 ถึงอำเภอศรีวิไล มีทางแยกซ้ายอีก 30 กิโลเมตร ผ่านบ้านอู่คำ บ้านนาสิงห์ บ้านสันทรายงาม บ้านแสงเจริญ สู่บ้านนาคำแคน ถึงภูทอก

Scroll to Top