✨ปราสาทหินพนมวัน : อุทยานธรณีโคราช✨

ปราสาทหินพนมวัน หนึ่งในพื้นที่ของอุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) ที่ได้รับรองจากยูเนสโก เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่าน ที่นี่เป็นปราสาทหินขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย ยิ่งใครได้มีโอกาสมาเที่ยวชมปราสาทหินแห่งนี้ คงจะมีความรู้สึกเดียวกับบัดดี้แน่ ๆ เพราะที่นี่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาสัมผัสด้วยตัวเอง 🌿

ปราสาทหินพนมวัน แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นครั้งแรกราวพุทธศตวรรษที่ 15 เพื่อเป็นเทวสถานแก่พระเจ้าชัยวรมันที่ 6 ในศาสนาฮินดู สร้างขึ้นด้วยอิฐมีสถาปัตยกรรมแบบเขมรโบราณ ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 18-19 ปราสาทหินพนมวันได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นพุทธสถาน เนื่องจากพระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากนั่นเอง ✨

🌟หากใครที่ชื่นชอบในการเดินชมสถาปัตยกรรม ดูรายละเอียดความประณีตของปราสาทที่ยังเห็นได้ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปราสาทประธาน ฐานปราสาทอิฐ ปรางค์น้อย ระเบียงคด วิหาร และซุ้มประตูเก่าแก่ ต้องมาลองเยี่ยมชมความสวยงามของปราสาทหินพนมวันสักครั้ง 🫶

🌳บรรยากาศโดยรอบปราสาทหินพนมวัน ร่มรื่นมาก ๆ เต็มไปด้วยต้นไม้ล้อมรอบ ลมพัดเย็นสบายค่ะ เนื่องจากปราสาทหินพนมวันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เพื่อน ๆ ช่วยกันรักษาความสะอาด ปฏิบัติตามคำแนะนำของปราสาทหินกันอย่างเคร่งครัดนะคะ 🥰

🕍บ้านมะค่า ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
⏰เปิดทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.
🌐https://goo.gl/maps/pmCz8A68KD713Lvj7

Scroll to Top
Send this to a friend