ธรรม(ดา) พา : ไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต

Spread the love

วันนี้แอดจะมาแนะนำพระธาตุอีสาน 4 เมือง (5 พระธาตุ) ประกอบด้วย

1. พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

พระมหาธาตุเจดีย์สูง 9 ชั้น ศูนย์รวมจิตใจของชาวขอนแก่นเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และรวบรวมคำภีร์ทางพระพุทธศาสนา บานประตู-หน้าต่างแต่ละชั้นแกะสลักภาพชาดก พุทธประวัติ และเรื่องราวทางศาสนา 

บนชั้นที่ 9 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอยู่ภายในบุษบก และยังเป็นหอชมทิวทัศน์ตัวเมืองขอนแก่นที่สวยงามอีกด้วย 

อานิสงส์ : ก้าวหน้ารุ่งเรือง สักการะพระธาตุ 9 ชั้น ก้าวหน้ารุ่งเรือง เปรียบดังบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 07.00 – 17.00 น. 

การเดินทาง
จากสี่แยกประตูเมือง ตรงไปตามถนนศรีจันทร์ จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนกลางเมือง ขับตรงไปเรื่อยๆ วัดหนองแวงจะอยู่ทางซ้ายมือ
พิกัด : https://goo.gl/maps/Gv546YwsoMu

2. พระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

ตามตำนานกล่าวว่าเป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นครอบต้นมะขามที่ตายแล้วเหลือเพียงแก่น แต่กลับยืนต้นแตกกิ่งก้านผลิใบเขียวชะอุ่มเป็นที่น่าอัศจรรย์ พร้อมกับบรรจุพระอังคารธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ด้วย

อานิสงส์ : เรื่องร้ายกลายเป็นดี ดุจดังแก่นขามตายแล้วฟื้น รักยั่งยืน โรคภัยที่มี หลีกลี้ห่างหาย

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 06.00 – 18.00 น.

การเดินทาง
ใช้ทางหลวงหมายเลข 209 (ขอนแก่น-กาฬสินธุ์) ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 12 กิโลเมตร เมื่อข้ามสะพานน้ำพองแล้ว เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2183 ไปอีกประมาณ 14 กิโลเมตร
พิกัด : https://goo.gl/maps/BZTuRgnysf22

3.พระธาตุยาคู อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 

เดิมเรียกว่าธาตุใหญ่ เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองฟ้าแดดสงยาง ลักษณะเป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมก่อด้วยอิฐ เชื่อกันว่าภายในบรรจุอัฐิของพระเถระผู้ใหญ่ที่ชาวเมืองเคารพนับถือ บริเวณโดยรอบองค์พระธาตุพบใบเสมาแกะสลักภาพนูนต่ำเรื่องพุทธประวัติ 

อานิสงส์ : ร่มเย็นเป็นสุข สักการะพระธาตุโบราณ เบิกบานร่มเย็น อัศจรรย์บูชาพระธาตุโบราณ ชีวิตเบิกบาน สมบูรณ์พูนสุข

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00 – 16.30

การเดินทาง
ใช้ทางหลวงหมายเลข 214 (กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด) ระยะทาง 13 กิโลเมตร ถึงอำเภอกมลาไสย เลี้ยวขวาตามทางหลวงหมายเลข 2367 ระยะทาง 6 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวเข้าซอยอีกประมาณ 400 เมตร
พิกัด : https://goo.gl/maps/7XVtDRUixHN2

4.พระมหาเจดีย์ชัยมงคล วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนสลักด้วยหินทรายของพระคณาจารย์ ปราชญ์แห่งอีสาน และพระสุปฎิปันโน 101 องค์ รวมทั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมอัฐบริขารของหลวงปู่ศรี มหาวีโร ผู้สร้างพระมหาเจดีย์ไว้อีกด้วย 

อานิสงส์ : เสริมมงคลชีวิต อลังการพระมหาเจดีย์ชัยมงคลเสริมส่งมงคล ท่วมท้นชัยชนะด้วยพุทธานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 06.00-17.30 น.

การเดินทาง
จากตัวเมืองร้อยเอ็ด ใช้ทางหลวงหมายเลข 2044 และ ทางหลวงหมายเลข 2136 (หนองพอก-เลิงนกทา) ให้สังเกต อบต.ผาน้ำย้อย ทางขวามือ เลย อบต.ผาน้ำย้อยไปไม่ไกลจะเจอทางแยกซ้ายเข้าวัด 
พิกัด : https://goo.gl/maps/YSrJbe4KnF62

5.พระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

เป็นเขตที่มีการขุดพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต เพราะบริเวณนี้ได้เคยเป็นที่ตั้งของนครจำปาศรีมาก่อน โบราณวัตถุต่างๆ ที่ค้นพบได้นำไปแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น และที่สำคัญยิ่งก็คือการขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในตลับทองคำ เงิน และสำริด ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 13-15 สมัยทวาราวดี รัฐบาลจึงอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างพระธาตุนาดูนขึ้น

อานิสงส์ : เพิ่มพูนบารมี ศูนย์รวมความดี บารมีแดนอีสาน

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น.

การเดินทาง
จากตัวเมืองมหาสารคาม ใช้เส้นทางหมายเลข 2040 ขับตามเส้นทางมาประมาณ 61 กม. จนถึงแยก ปากทางนาดูน จากนั้นเลี้ยวขวาไปถนนหมายเลข 2381 ขับต่อไปอีกประมาณ 5 กม. สังเกตุซุ้มประตูทางเข้าพระธาตุ อยู่ทางซ้ายมือ
พิกัด : https://goo.gl/maps/SF6ZXL5evYQ2

Scroll to Top