✨ปราสาทสด๊กก๊อกธม ณ จังหวัดสระแก้ว ✨

Spread the love

หากเดินทางมาจังหวัดสระแก้ว ที่เที่ยวที่เพื่อน ๆ ต้องห้ามพลาดในการเดินทางไป Check-in ต้องเป็นที่นี่เลย ปราสาทสด๊กก๊อกธม หรือ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม ซึ่งเป็นปราสาทหินที่สวยงามประจำจังหวัด เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู โดยสร้างเสร็จในคริสต์ศตวรรษที่ 11 สมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2

ปราสาทสด๊กก๊อกธม ในภาษาเขมรแปลว่า “ปราสาทที่มีต้นกกขึ้นอยู่ในสระน้ำใหญ่” ซึ่งเรียกตามบันทึกของนักวิชาการฝรั่งเศส ที่เข้ามาสำรวจปราสาท โดยปราสาทแห่งนี้มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม ได้แก่

✨ เสานางเรียงหรือเสานางจรัล จะปักอยู่บริเวณด้านหน้าและบริเวณภายในระเบียงคดล้อมรอบปราสาทประธาน เป็นตัวบ่งบอกเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ฐานเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสลักลวดลาย และหัวเสาคล้ายดอกบัวตูม

✨ ถัดมาคือ โคปุระ หรือซุ้มประตูทางเข้า-ออก ก่อด้วยหินทรายบนฐานศิลาแลง ตัวทับหลังและหน้าบันสลักเป็นภาพบุคคลและลวดลายพรรณพฤกษา

✨ จุดที่สำคัญที่สุดของเทวสถานคือ “ปราสาทประธาน” เป็นจุดศูนย์กลางของปราสาทสด๊กก๊อกธม เป็นที่ประดิษฐานศิวลึงค์ที่เป็นรูปเคารพแทนพระศิวะ บางส่วนของปราสาทประธาน มีภาพสลักแสดงเรื่องราวต่าง ๆ ไว้อีกด้วย

นอกจากนี้มีอีกหนึ่งจุดที่ห้ามพลาด คือศูนย์บริการข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม 📖 เป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์ของที่นี่ให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าชม ให้ความรู้เรื่องอารยธรรมและสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมเขมร รวมทั้งโบราณวัตถุที่มาจากปราสาทสด๊กก๊อกธม

🚗 การเดินทาง : จากจังหวัดสระแก้ว ใช้ทางหลวงหมายเลข 33 เมื่อถึงอำเภออรัญประเทศเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 จนถึงอำเภอโคกสูง เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบทหมายเลข สก.3018 บริเวณซุ้มประตูบ้านสุขสำราญ เป็นเส้นทางสู่อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม

📍 อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
⏰ เปิดทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.
📞 0 3755 0454
🌐 https://goo.gl/maps/ht2YfKoGXkUJ3qJm7

Scroll to Top