ปราจีนบุรี

Spread the love

ปราจีนบุรี เมืองมรดกโลก ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งโบราณสถานเมืองทวารวดี

วัดแก้วพิจิตร (พระอารามหลวง) ตั้งอยู่ถนนแก้วพิจิตร อำเภอเมือง เป็นวัดเก่าแก่ริมแม่น้ำ ปราจีนบุรี อายุร้อยกว่าปี อยู่ริมแม่น้ำปราจีนบุรีหรือแม่น้ำบางปะกง ความโดดเด่นชองวัดอยู่ที่พระอุโบสถหลังที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศรสร้างทดแทนหลังเก่าที่ชำรุด โดยนำสถาปัตยกรรมของ ไทย จีน เขมร และยุโรป มาผสมผสานให้กลมกลืนกัน และที่เด่นสุดคือ พระอภัยวงศ์ พระประธานภายในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปประทับขัดสมาธิเพชร ยกพระหัตถ์ทั้งสองข้างระดับบั้นพระองค์ (ปางประทานอภัย) โดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า หลวงพ่ออภัยวงศ์ หรือ หลวงพ่ออภัย เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรผู้สร้าง ด้วยพระอัฉริยภาพของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ท่านได้สร้างปริศนาธรรมแทรกไว้ตามที่ต่าง ๆ เช่น นาฬิกาที่ไม่ยอมเที่ยงอยู่ที่ซุ้มประตูเรือนแก้ว สร้างปริศนาด้านการปกครอง เช่น รูปสิงห์โตตัวผู้เพียงตัวเดียวไว้ที่บานหน้าต่าง ด้านหน้าพระอุโบสถมี อาคารเรียนหนังสือไทย นักธรรมบาลีเป็นอาคารคอนกรีต รูปสถูปโดม ศิลปะกรีกหรือโรมันอยู่หลังหนึ่ง นอกจากนั้นภายในวัดแก้วพิจิตรยังมีหอพระไตรปิฎกและศาลาตรีมุข

ก่อนเดินทางไปชื่นชมธรรมชาติ แวะชมเรื่องราวประวัติศาสตร์ในอดีตต่อที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของโบราณวัตถุในภูมิภาคตะวันออกและจังหวัดใกล้เคียง อาทิ ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ตราดและระยอง เน้นการจัดแสดงเมืองศรีมโหสถเป็นสำคัญ ภายในแบ่งออกเป็น ๒ ชั้น ชั้นล่าง จัดแสดงประวัติศาสตร์โบราณคดีเมืองปราจีนบุรี โบราณคดีเมืองนครนายกและนิทรรศการพิเศษ ชั้นบน จัดแสดงศิลปะโบราณคดีในประเทศไทย โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออก โบราณคดีใต้น้ำรวมทั้งเครื่องถ้วยสังคโลกที่พบใต้ทะเลจากบริเวณเกาะคราม จังหวัดชลบุรี และนิทรรศการชั่วคราว โบราณวัตถุส่วนใหญ่ของที่นี่ได้มาจากเมืองโบราณสมัยทวารวดี อาทิ พระพุทธรูป เทวรูปเคารพในศาสนาฮินดู ศิวลึงค์ ทับหลัง เครื่องใช้สำริด จัดแสดงศิลปะสมัยต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ต่อเนื่องจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงสมัยรัชกาลที่ ๕ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเปรียบเทียบ นอกจากนั้นยังจัดสถานที่ส่วนหนึ่งสำหรับนิทรรศการชั่วคราวในโอกาสต่าง ๆ ด้วย

หากใครเคยชมละครย้อนยุคเรื่องวนิดา ต้องไม่พลาดแวะเที่ยวชม ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นตึกสองชั้นสถาปัตยกรรมแบบยุโรป สมัยเรอเนสซองส์ อยู่ภายในพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ถนนปราจีนอนุสรณ์ ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๙ ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร ปัจจุบันเป็น พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เป็นที่รวบรวมจัดแสดงตำราไทย สมุดข่อย หนังสือและตำรายา หินบดยาในอดีตสมัยทวารวดี สมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านของจังหวัดปราจีนบุรี อีกทั้งยังเป็นแหล่งการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและการแพทย์ของท้องถิ่น ประวัติตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำนานหมอหลวง การแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้านและตัวอย่างเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์แผนไทย เช่น ตู้ยา หินฝนยา หินชนวน มีดหมอ

สำหรับ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งอยู่ใกล้เคียงเป็นโรงพยาบาลนำร่องเรื่องการแพทย์แผนไทย ผลงาน “โครงการทัวร์สุขภาพโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร” ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๔๖ รางวัลดีเด่นประเภทโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยใช้สมุนไพรบำบัดยารักษาโรค มีการนวด อบ ประคบและฝังเข็ม แปรรูปสมุนไพรไทยเป็นเวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง และยังมีร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในราคาย่อมเยาชั้นล่างของโรงพยาบาล เปิดทุกวัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.abhaiherb.com

หลังจากไหว้พระ ชมศิลปวัฒนธรรมแล้ว ก็ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติทับลาน ตั้งอยู่ในอำเภอนาดี อุทยานนี้ เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ และมีพื้นที่ครอบคลุม 2 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมาและปราจีนบุรี บริเวณที่ทำการอุทยานฯ เป็นป่าลานที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแห่งสุดท้ายของประเทศไทย มีต้นตาลเป็นพันธุ์ไม้ดึกดำบรรพ์ใบใหญ่เป็นรูปพัดคล้ายใบลาน จะออกดอกเมื่อต้นมีอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป ช่วงฤดูออกดอกในราวเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ดอกมีสีเหลืองสดสวยงามมาก หลังออกดอกแล้วต้นลานนั้นจะตายไป อุทยานแห่งชาติทับลานมีน้ำตกต่างๆ ให้แวะชม เช่น น้ำตกทับลานหรือน้ำตกเหวนกกก อยู่ห่างจากบ้านทับลานประมาณ ๗ กิโลเมตร เดินเท้าอีกประมาณ ๑ กิโลเมตร จึงจะถึงตัวน้ำตก เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงาม มีความสูง ๒๐ เมตร มีน้ำไหลเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น หรือจะแวะอ่างเก็บน้ำทับลาน อยู่ห่างจากบ้านทับลานประมาณ ๑ กิโลเมตร เป็นอ่างเก็บน้ำที่สวยงามล้อมรอบไปด้วยภูเขา อากาศเย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจในวันสบายๆ

Scroll to Top