วัดแสนสุขสุทธิวราราม จ.ชลบุรี ✨

Spread the love

ใกล้วันพระใหญ่แล้ว เพื่อนๆวางแผนไปทำบุญที่ไหนกันบ้าง หากยังไม่มีแผน แอดมีวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯมาแนะนำ นอกจากใช้เวลาเดินทางสั้น ๆ แล้วยังใกล้ทะเลด้วย ทำบุญเสร็จก็สามารถไปนั่งชิลริมชายหาดต่อได้เลย นั่นก็คือวัดแสนสุขสุทธิวราราม จ.ชลบุรี

ภายในมหาเจดีย์ฯ ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำองค์ใหญ่ปางมารวิชัย โดยมีเสาล้อมรอบพระประธานอยู่ 8 ต้น ผนังเพดานล้วนตกแต่งวิจิตรงดงาม มีประตูและหน้าต่างรอบเจดีย์ทำให้รู้สึกเย็นสบาย

อีกไฮไลต์หนึ่งของที่นี่ก็คือ ประติมากรรมปูนปั้นสวนพุทธ แดนสวรรค์ และเมืองนรก โดยในสวนพุทธเป็นเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางพุทธศาสนา ในแดนสวรรค์จะมีปูนปั้นเทวดา นางฟ้า องค์เทพต่าง ๆ แสดงเรื่องราวที่หลากหลาย ทั้งศาสนาพุทธ คริสต์ พราหม์ ฯลฯ

ส่วนสุดท้ายเป็นแดนนรก ในส่วนนี้จะโดดเด่นที่สุด เพราะมีรูปปั้นของเปรต รูปร่างสูงใหญ่มองเห็นได้ชัดเจน รวมทั้งรูปปั้นที่แสดงบทลงโทษคนทำผิดศีลอีกมากมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติให้คนละอายต่อการทำบาป ทางวัดแนะนำให้เดินเข้าทางนรกและออกทางสวรรค์เพื่อความเป็นสิริมงคล

นอกจากนี้ ยังมีศาลาปิยมหาราชานุสรณ์ เป็นศาลาจตุรมุขซึ่งประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 พระรูปของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในศาลานี้ เพื่อน ๆ สามารถเข้าสักการะได้ถึงเวลา 17.00 น. เท่านั้นนะคะ

Scroll to Top