ธรรม (ดา) พาไหว้ : พระธาตุประจำปีเกิด 12 ปีนักษัตร

ข้อห้ามควรรู้ก่อนสักการะบูชาพระธาตุ

ไม่ควรนำรูปปั้นสัตว์ประจำปีเกิดไปบูชาพระธาตุ เพราะไม่ใช่หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
ห้ามไม่ให้ผู้หญิงขึ้นไปบริเวณรอบพระธาตุ เนื่องจากในสมัยโบราณมักจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่ฐานเจดีย์

ปีชวด พระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่

เป็นวัดสำคัญคู่เมืองจอมทอง เป็นที่เคารพสักการะของชาวเหนือโดยทั่วไป และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีชวด

วัดพระธาตุศรีจอมทอง เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวาและส่วนอื่นๆ รวม 5 องค์ ซึ่งความพิเศษของพระบรมธาตุที่นี่คือ เป็นพระบรมธาตุเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เราสามารถมองเห็น สักการะ และอัญเชิญลงมาสรงน้ำในพิธีต่างๆ ได้ เนื่องจากพระบรมธาตุไม่ได้บรรจุไว้ในเจดีย์แต่ประดิษฐานอยู่ในกู่ภายในพระวิหารนั่นเอง 

ทุกปีจะมีประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุ ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 เหนือ (ราวเดือนมิถุนายน) 

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 06.00-18.00 น.
โทร : 053 826 869, 053 342 184

การเดินทาง
จากเชียงใหม่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 วิ่งมาเรื่อยๆ จนเข้าเขตอำเภอจอมทอง วัดจะอยู่ทางซ้ายมือ
พิกัด : https://goo.gl/maps/p24Q1EehcXo

ปีฉลู พระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง

เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีฉลู ที่เริ่มสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลูเช่นกัน

มีความเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวีแห่งเมืองหริภุญชัย ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระนลาฎเบื้องขวาและพระศอ

นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen ที่สามารถมองเห็นเงาพระธาตุในมุมกลับได้อีกด้วย

วัดพระธาตุลำปางหลวง
เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 07.30-17.00 น.
โทร. 054 328 327

การเดินทาง
ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ 18 กิโลเมตร ตามทางหลวงสายลำปาง-เถิน ถึงหลักกิโลเมตรที่ 586 เลี้ยวเข้าไปจนถึงที่ว่าการอำเภอเกาะคา จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าไปอีก 2 กิโลเมตร ถึงทางแยกเข้าอีก 1 กิโลเมตร
พิกัด : https://goo.gl/maps/wMGGSc9htvj

ปีขาล พระธาตุช่อแฮ จ.แพร่

เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ ตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นราว พ.ศ.1879-1881 เมื่อครั้งพระมหาธรรมราชา (ลิไท) ยังเป็นพระมหาอุปราชครองเมืองศรีสัชนาลัย 

ภายในพระธาตุบรรจุพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า

ทุกปีจะมีงานนมัสการพระธาตุในวันขึ้น 9 ค่ำ – ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 (ประมาณเดือนมีนาคม) ใช้ชื่องานว่า “งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง”

วัดพระธาตุช่อแฮ
เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 07.00-18.00 น.
โทร. 054 599 073-4, 054 599 209

การเดินทาง
จากตัวเมืองแพร่ ขับไปตามทางหลวงหมายเลข 1022 (ถนนช่อแฮ) ประมาณ 9 กิโลเมตร 
https://goo.gl/maps/HWSvJCCGQNB2

ปีเถาะ พระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน

เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่บนเนินทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน บริเวณศูนย์กลางเมืองน่านเดิม หลังจากที่ย้ายมาจากเมืองปัว

พระธาตุแช่แห้งสร้างในสมัยพญาการเมืองเป็นเจ้าผู้ครองนครน่าน เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระมหาชินธาตุเจ้า 7 พระองค์ (พระบรมสารีริกธาตุ) พระพิมพ์เงินและพระพิมพ์ทอง ที่ได้รับพระราชทานจากพระมหาธรรมราชาลิไท เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จไปช่วยสร้างวัดหลวงอภัย (วัดป่ามะม่วง จังหวัดสุโขทัยในปัจจุบัน) 

วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 06.00-18.00 น.
โทร. 054 601 146

การเดินทาง
จากตัวเมือง ข้ามสะพานแม่น้ำน่าน ไปตามทางหลวงหมายเลข 1168 (น่าน-แม่จริม) ประมาณ 3 กิโลเมตร
พิกัด : https://goo.gl/maps/znEpCM7mQFF2

ปีมะโรง เจดีย์วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่

เจดีย์วัดพระสิงห์สร้างราว พ.ศ.1888 ต่อมามีการบูรณะให้สูงใหญ่ขึ้นในสมัยครูบาศรีวิชัย ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระสุมนเถระนำมาจากลังกา และมีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จากลังกามาประดิษฐานไว้ที่วิหารลายคำในวัดแห่งนี้ด้วย

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 06.00-18.00 น.
โทร. 053 416 019, 081 883 8752

การเดินทาง
วัดพระสิงห์ตั้งอยู่บริเวณคูเมืองด้านใน บริเวณถนนสิงหราชจรดกับถนนราชดำเนิน
พิกัด : https://goo.gl/maps/XQ9PvXJZVaR2

ปีมะเส็ง วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด) จ.เชียงใหม่

เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของเชียงใหม่ สร้างโดยพระเจ้าติโลกราช เมื่อ พ.ศ.1999 

เจดีย์เจ็ดยอด มีลักษณะคล้ายกับมหาวิหารโพธิที่พุทธคยาในประเทศอินเดีย โดยเป็นอาคารหรือวิหารที่มียอดเจดีย์ สร้างด้วยศิลาแลง ที่ผนังประดับปูนปั้นรูปเทวดาทรงเครื่อง มีทั้งนั่งขัดสมาธิและยืน งดงามมาก ภายในวิหารประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปปางมารวิชัย

สิ่งสักการะสำคัญในวัดคือ ต้นศรีมหาโพธิ์ขนาดใหญ่ ซึ่งพระเจ้าติโลกราชได้นำมาจากลังกา ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะเส็ง

วัดโพธารามมหาวิหาร 
เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 08.00-17.00 น.
โทร. 053 221 464, 081 783 8567

การเดินทาง
ใช้ทางหลวงหมายเลข 11 (เชียงใหม่-ลำปาง) ขับตรงมาเรื่อยๆ จะเห็นสี่แยกไฟแดงเจ็ดยอด ก่อนถึงสี่แยกรินคำ จะเห็นวัดเจ็ดยอดอยู่ทางขวามือ
พิกัด : https://goo.gl/maps/RqbeM8gZupF2

ปีมะเมีย พระบรมธาตุบ้านตาก จ.ตาก

พระบรมธาตุบ้านตากจำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดากองในประเทศพม่า โดยสร้างครอบเจดีย์องค์เก่าไว้ ลักษณะเป็นเจดีย์องค์ใหญ่อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยเจดีย์องค์เล็ก 16 องค์ ภายในเจดีย์องค์กลางบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทุกปีในช่วงวันขึ้น 14 และ 15 ค่ำเดือน 9 ของชาวเหนือ (ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน) จะมีการจัดประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้าเพื่อเป็นการสักการะองค์พระบรมธาตุ และบวงสรวงขอพรเทวดาในการเริ่มฤดูทำนา 

วัดพระบรมธาตุบ้านตาก
เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 06.00 – 18.00 น.
โทร. 055 591 009

การเดินทาง
จากอำเภอเมืองตากใช้ทางหลวงหมายเลข 1107 (ตาก-บ้านตาก) ไปประมาณ 35 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1175 ไปประมาณ 1 กิโลเมตร วัดจะอยู่ทางซ้ายมือ
พิกัด : https://goo.gl/maps/tfcKzvaPydr

ปีมะแม พระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่

เป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ หากใครไม่ได้มานมัสการแล้ว ก็เหมือนมาไม่ถึงเมืองเชียงใหม่ พระธาตุดอยสุเทพสร้างโดยพระเจ้ากือนา ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเศียร ทุกปีจะมีงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุในวันเพ็ญวิสาขบูชา

มีความเชื่อว่าหากได้บูชาพระธาตุดอยสุเทพจนครบ 4 ทิศแล้ว จะทำให้มีสติปัญญาดีเลิศ

นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นบันไดนาค 300 ขั้น เพื่อไปยังวัด หรือใช้บริการรถกระเช้าขึ้น-ลงดอยสุเทพได้ ระหว่างเวลา 06.00-21.00 น. ค่าบริการรถราง(ขึ้น-ลง) ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
เปิดทุกวันตั้งแต่ เวลา 05.00-21.00 น.
โทร. 053 295 002

การเดินทาง
– รถยนต์ ไปตามถนนห้วยแก้ว ผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ไปตามทางคดเคี้ยวขึ้นเขา ระหว่างทางจะมองเห็นตัวเมืองเชียงใหม่อยู่เบื้องล่าง ระยะทางจากเชิงดอยถึงวัดประมาณ 11 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง

– รถโดยสารประจำทาง นั่งรถสองแถวจากหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านถนนห้วยแก้ว ระหว่างเวลา 05.00-17.00 น.
พิกัด : https://goo.gl/maps/LgxMbm6n5FG2

ปีวอก พระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ.นครพนม

พระธาตุพนมสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ.1200-1400 ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2518 เวลา 19.38 น. พระธาตุพนมได้พังทลายลงทั้งองค์ เนื่องจากความเก่าแก่ขององค์พระธาตุพนม ประกอบกับมีฝนตก พายุพัดแรงติดต่อกันหลายวันประชาชนทั่วประเทศได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ และรัฐบาลได้ก่อสร้างองค์พระธาตุขึ้นใหม่ตามแบบเดิม

ตามคติความเชื่อของชาวล้านนา พระธาตุพนมเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีวอก และยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันอาทิตย์อีกด้วย เชื่อกันว่าผู้ที่ได้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้มีบุญบารมีและผู้คนเคารพนับถือ

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 06.00-22.00 น.
โทร. 042 525 657

การเดินทาง
จากตัวเมืองนครพนมลงใต้ไปทางอำเภอธาตุพนม ตามทางหลวงหมายเลข 212 (นครพนม-มุกดาหาร) ระยะทางประมาณ 54 กิโลเมตร วัดจะอยู่ทางขวามือ
พิกัด : https://goo.gl/maps/kTwLkg57mpq

ปีระกา พระธาตุหริภุญชัยวรวิหาร จ.ลำพูน

เป็นพระธาตุเก่าแก่ที่พระเจ้าอาทิตยราชแห่งราชวงศ์จามเทวีได้สร้างขึ้น เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนธารพระโมลี (ท้ายทอย) และพระองคุลี (นิ้ว) และพระธาตุส่วนย่อย ทั้งหมด 112 องค์

พระธาตุหริภุญชัย มีงานนมัสการประจำปีในวันเพ็ญเดือน 6 คือ วันวิสาขบูชา

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรวิหาร
เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 06.00-18.00 น.
โทร. 053 561 148, 053 562 666

การเดินทาง
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน มีถนนล้อมรอบสี่ด้าน คือถนนอัฎฐารสทางทิศเหนือ ถนนชัยมงคลทางทิศใต้ ถนนรอบเมืองทางทิศตะวันออก และถนนอินทยงยศทางทิศตะวันตก
พิกัด : https://goo.gl/maps/o6dW7b6K37D2

ปีจอ พระธาตุเจดีย์วัดเกตการาม จ.เชียงใหม่

พระธาตุแห่งนี้มีชื่อพ้องกับพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จึงมีคำกล่าวว่าหากใครได้มาสักการะพระธาตุเจดีย์ก็เหมือนได้ไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ ภายในพระเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า

วัดเกตุการาม 
เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 07.00-18.00 น.
โทร. 053 243 945

การเดินทาง
จากตัวเมืองเชียงใหม่ ข้ามสะพานนวรัฐแล้วเลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เจริญราษฎร์ ไปประมาณ 500 เมตร วัดจะอยู่ทางขวามือ
พิกัด : https://goo.gl/maps/o6dW7b6K37D2

ปีกุน พระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย

เป็นพระธาตุสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงราย ตามตำนานกล่าวว่าสร้างเมื่อ พ.ศ.1454 สมัยนครโยนกนาคพันธุ์ เพื่อประดิษฐานพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้า ต่อมาพญามังรายโปรดให้สร้างเจดีย์ขึ้นอีกองค์ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่นำมาใหม่ พระธาตุดอยตุงจึงมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆัง 2 องค์ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน

ทุกเดือนมีนาคมของทุกปี (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 และเดือน 6) จะมีประเพณีเดินเท้าขี้นไปสรงน้ำพระธาตุดอยตุง

วัดพระธาตุดอยตุง
เปิดทุกวันตั้งแต่ เวลา 07.00-18.00 น.
โทร. 053 767 015-7

การเดินทาง
ขับตามทางหลวงหมายเลข 1149 ผ่านสถานีควบคุมไฟป่าดอยตุง ให้สังเกตทางขึ้นวัดพระธาตุดอยตุงจะอยู่ทางขวามือ ทางขึ้นค่อนข้างแคบและชัน ต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง
พิกัด : https://goo.gl/maps/oacGK2VYU1t

Scroll to Top
Send this to a friend