ศาลเจ้ากวนอู วิเศษชัยชาญ ตลาดศาลเจ้าโรงทอง จ.อ่างทอง

Spread the love

วันนี้บัดดี้จะมาแนะนำหนึ่งศาลเจ้ากวนอูที่บัดดี้คิดว่าทั้งเก่าแก่ สวย ขลัง โดยศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นในต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ราวปี พ.ศ. 2418 โดยเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชาวจีนในสมัยนั้น ซึ่งมีนายเหลือ แซ่ฉั่ว เป็นผู้มอบที่ดินเพื่อสร้างศาลเจ้าแห่งนี้ขึ้น และได้สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2420

ในปี พ.ศ. 2467 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นบนศาลเจ้าบางส่วน ทางคณะกรรมการศาลเจ้าจึงได้ทำการบูรณะซ่อมแซมศาลเจ้าขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ภายใต้การนำ 4 แซ่ คือ
1. นายกะ แซ่ฉั่ว
2. นายเล่งกวย แซ่ตั้ง
3. นายเถ่ง แซ่เล้า
4. นายซก แซ่นิ้ม

การบูรณะศาลเจ้าหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2468 ถือเป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นด้วยไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลาง ซึ่งนอกจากจะเป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมทางสังคมของชาวชุมชนและเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนตลาดศาลเจ้าโรงทองแล้ว ที่นี่ยังใช้เป็นที่สอนหนังสือให้กับเด็ก ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาจีนอีกด้วย

มีหลักฐานปรากฏว่า ภายในชุมชนแห่งนี้มีร้านทำเครื่องทองมากมาย โดยเฉพาะบริเวณเส้นทางเดินสู่ศาลเจ้าพ่อกวนอู จึงกลายเป็นที่มาของชื่อชุมชนว่า ตลาดศาลเจ้าโรงทองจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากที่นี่เป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของเมื่องวิเศษชัยชาญตั้งแต่อดีต ทำให้ปัจจุบัน ยังมีร้านค้าที่ขายของเก่าแก่หลายร้านยังดำเนินกิจการอยู่ หากใครได้ไปที่นี่ บัดดี้อยากให้เพื่อน ๆ ลองเดินสำรวจดู จะพบความสวยงามของความเก่าจากอดีตปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน

ปัจจุบันศาลเจ้าพ่อกวนอูแห่งนี้ เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวผู้เลื่อมใสหลายคน มีความเชื่อว่า การบูชากราบไหว้เทพเจ้ากวนอู จะทำให้ประสบความสำเร็จ มีคนเคารพ พบแต่ความซื่อสัตย์ปราศจากคนปองร้ายและผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิตไปได้ด้วยดี

สำหรับสายมู นอกจากการเสี่ยงเซียมซีแล้ว ที่นี่ยังมีการใช้ “ไม้ปวย” ที่มีลักษณะเป็นไม้โค้งนูนหลังเต่าหน้าเรียบ 2 ชิ้น บ้างก็เรียก ไป, โปย, ปวย, เช้งปวย ฯลฯ มาใช้ในการอธิษฐานขอพร แล้วโยนไม้ 3 ครั้งเพื่อดูผลลัพธ์ ว่าแต่ละครั้งได้ คว่ำ กลาง หรือหงาย แล้วนำผลลัพธ์นี้แหละ มาดูผลคำทำนาย โดยทางศาลเจ้าจะมีหนังสือรวมคำทำนายให้อ่าน อย่างบัดดี้โยนได้ กลาง ทั้ง 3 ครั้ง ก็เปิดหาผลคำนายนี้ได้เลยในเล่ม หากใครได้คำทำนายที่ไม่ดี ก็สามารถขอพรเปลี่ยนเรื่องร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้เป็นเรื่องดีแทนได้

📌 ซอยศาลเจ้าโรงทอง 12/1 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
⏰ เปิดทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น.
🌐 https://maps.app.goo.gl/9fZKp7ym8FVdEjhG8

Scroll to Top