✨ วัดท่าซุง (วัดจันทาราม) จังหวัดอุทัยธานี ✨

วัดท่าซุง หรือ วัดจันทาราม เป็นวัดที่มีชื่อเสียงประจำจังหวัดอุทัยธานี เดิมก่อตั้งมาก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยา 30 ปี ประมาณปี พ.ศ.1863 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น หลวงพ่อใหญ่รูปแรกที่เป็นผู้สร้างวัด ชื่อ “ปาน” ท่านธุดงค์มาพบที่นี่เข้าแล้วก็เลยสร้างวัดตรงนี้ คำว่า “วัดจันทาราม” ชื่อนี้ตั้งตามชื่ออดีตเจ้าอาวาสชื่อ “จันท์” (ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นายทหารชื่อ “จันท์” มียศถึงพระยา กลับจากศึกเชียงใหม่ มาตามหาภรรยาไม่พบเลยมาบวชที่วัด ต่อมาเป็นสมภาร เปลี่ยนชื่อวัดมาเป็น “วัดจันทาราม” ตามชื่อท่านสมภาร) หรืออีกชื่อหนึ่งที่บุคคลทั่วไปนิยมเรียกว่า “วัดท่าซุง” เพราะในอดีตจังหวัดอุทั

ภายในวัดท่าซุงมีสถานที่สำคัญที่สวยงาม วันนี้แอดจะพาเพื่อน ๆ ไปเยี่ยมชมและกราบไหว้ขอพร ตามแอดมาเลยจ้า

✨พระมหาวิหารแก้ว 100 เมตร

เป็นสถานที่ที่หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง) สร้างไว้ก่อนมรณภาพและไว้สรีระสังขารของท่าน และเป็นที่ประดิษฐานของพระประธาน (ทรงพุทธชินราช) ภายในวิหาร 100 เมตรเป็นวิหารที่ปิดด้วยประจกใสเกือบทั้งหมด ภายในสร้างด้วยโมเสกสีขาวระยิบระยับงดงามตระการตา

⏰ วิหารแก้ว เปิดให้เข้าชม 2 รอบต่อวันคือ เวลา 09.00 – 11.30 น. และ เวลา 13.00-16.00 น.

✨หอพระไตรปิฏก – พระยืน 30 ศอก (หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา)

พระพุทธรูปประทับยืนอุ้มบาตร เดิมเรียกว่า “หลวงพ่อโต” อยู่บริเวณใกล้กับวิหารสมเด็จองค์พระปฐม ภายในบริเวณนี้มีเจดีย์พุดตาน และหอพระไตรปิฎกสูงขนาดตึก 6 ชั้น เป็นสถานที่ที่ถูกสร้างไว้ให้สักการบูชาและขอพร และยังเป็นสถานที่เก็บรักษาพระไตรปิฏกอีกด้วย

✨ปราสาททองคำ (กาญจนาภิเษก)

ที่มาของคำว่า ปราสาททองคำ (กาญจนาภิเษก) เนื่องจาก ปี พ.ศ. 2539 เป็นปีที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขึ้นครองราชย์ครบ 50 ปี ท่านเจ้าอาวาสจึงนำการสร้าง “ปราสาททองคำ” ขึ้นถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวาระที่ทรงเสวยราชย์เป็นปีที่ 50 และทางสำนักพระราชวังได้ให้ชื่อปราสาททองคำใหม่ว่า “ปราสาททองคำกาญจนาภิเษก”

Scroll to Top
Send this to a friend