วัดพระนางจามเทวี แห่งเมืองละโว้ ลพบุรี

Spread the love

“จังหวัดลพบุรี” ถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย วัดวาอารามตั้งแต่สมัยโบราณ และยังสามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ มาที่นี่เพียงไม่กี่ชั่วโมง เพื่อน ๆ ที่เคยมาที่ลพบุรีบ่อย ๆ ก็คงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดี แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งแห่งที่น้อยคนนักจะรู้จัก ที่นี่ไม่ได้ซ่อนตัวอยู่แห่งหนใด เพียงแต่ออกจากโซนในเมืองไปราว ๆ 10 นาที นั่นคือ ‘วัดพระนางจามเทวี’ เดินทางจากตัวเมืองลพบุรีไปทางทิศตะวันตก ข้ามแม่น้ำลพบุรี มุ่งหน้าไปที่ตำบลบางขันหมาก ในอำเภอเมืองฯ

“จังหวัดลพบุรี” ถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย วัดวาอารามตั้งแต่สมัยโบราณ และยังสามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ มาที่นี่เพียงไม่กี่ชั่วโมง เพื่อน ๆ ที่เคยมาที่ลพบุรีบ่อย ๆ ก็คงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดี แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งแห่งที่น้อยคนนักจะรู้จัก ที่นี่ไม่ได้ซ่อนตัวอยู่แห่งหนใด เพียงแต่ออกจากโซนในเมืองไปราว ๆ 10 นาที นั่นคือ ‘วัดพระนางจามเทวี’ เดินทางจากตัวเมืองลพบุรีไปทางทิศตะวันตก ข้ามแม่น้ำลพบุรี มุ่งหน้าไปที่ตำบลบางขันหมาก ในอำเภอเมืองฯ

ที่นี่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์สีน้ำเงิน ฟังแล้วอาจจะฉงนใจกันอยู่ไม่น้อยว่าในภาคกลางมีวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับภาคเหนือ แถมยังเป็นชื่อเดียวกับปฐมกษัตริย์ผู้ครองนครหริภุญไชย ที่จริงแล้วยังมีข้อสันนิษฐานว่าพระนางจามเทวีนั้น เป็นพระราชธิดาแห่งเมืองละโว้ หรือลพบุรีในปัจจุบัน วัดนี้ จึงได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้ชาวลพบุรีและผู้ที่มาเยือนจังหวัดลพบุรีได้รำลึกถึง และหากต้องการสักการะพระนางจามเทวี ก็ยังสามารถเดินทางมากราบไหว้ที่นี่ได้อีกด้วย

พระอุโบสถสีน้ำเงิน ขาว ตกแต่งลวดลายทองอย่างสวยงาม ประดับประดาประติมากรรมปูนปั้นอย่างประณีต ถูกสร้างโดยฝีมือช่างจากเชียงใหม่และลำพูน ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระประธานจำลองของหลวงพ่อเพชร รอบ ๆ ตกแต่งลายรดน้ำปิดทองได้อ่อนช้อย ด้านขวามีภาพเขียนของพระนางจามเทวี ที่ได้อ้างอิงรูปเขียนตามประวัติศาตร์ จนออกมาเป็นภาพที่งดงามสมจริง

นอกจากนี้ ยังมีอาคารด้านหลังอุโบสถ คือ พระธาตุเจดีย์ศรีลวปุรี และยังมีอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เพื่อให้ผู้ที่เดินทางมายังวัดนี้และผู้ที่ศรัทธาได้กราบสักการะกัน หากมาถึงที่แล้วพระอุโบสถปิดก็ไม่ต้องตกใจกันนะ เพื่อน ๆ สามารถโทรศัพท์สอบถามกับทางผู้ดูแลวัดได้เลย

วัดพระนางจามเทวี จ.ลพบุรี Wat Phranang Chamadewi Lopburi
📞 09 2797 7844, 06 6059 9707
🌐 พิกัด https://maps.app.goo.gl/uNt3Rq5ni8zs3Qwd9

Scroll to Top