18 วัด พระนครศรีอยุธยา … ที่ห้ามพลาดไปเช็กอิน

Spread the love

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อดีตราชธานีกรุงเก่าของไทยที่มีความเจริญรุ่งเรืองถึง 417 ปี ซึ่งในเวลานั้น นับเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างสรรค์ความเจริญสูงสุดของชนชาติไทย อารยธรรมเหล่านั้นปัจจุบันยังคงสัมผัสได้ผ่านศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานต่าง ๆ และวิถีชีวิตของชาวกรุงเก่า

หากเอ่ยถึงแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของพระนครศรีอยุธยา คงไม่พ้นวัดวาอารามและโบราณสถานเก่าแก่ จนบางพื้นที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในบัญชีมรดกโลก รีวิวนี้นำเสนอข้อมูลการเดินทางไปยังกรุงเก่า รวมทั้งแนะนำ 18 วัด ที่ห้ามพลาดไปท่องเที่ยวและไหว้พระทำบุญ

การเดินทางไปอยุธยาสามารถเดินทางไปได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจำทาง และรถไฟ บริเวณใกล้ท่ารถตู้อยุธยาและด้านหน้าสถานีรถไฟอยุธยา มีรถตุ๊กตุ๊กหัวกบจอดรอให้บริการ แนะนำให้สอบถามและตกลงราคาให้แน่ชัดก่อนใช้บริการ

1. วัดพระศรีสรรเพชญ์

อยู่ทางทิศเหนือของวิหารพระมงคลบพิตร เป็นวัดสำคัญที่สร้างอยู่ในพระราชวังหลวง เทียบได้กับวัดมหาธาตุแห่งกรุงสุโขทัย เพื่อเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีสำคัญต่าง ๆ จึงเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา

เปิดทุกวัน เวลา 08.00-16.30 น.
อัตราค่าเข้าชม : ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท

ที่ตั้ง : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/yxAWWAcRzGGBbRMF9

2. วิหารพระมงคลบพิตร

พระอารามหลวงตั้งทางทิศใต้ของวัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดเก่าแก่ในเขตกำแพงเมืองที่ได้รับการบูรณะอย่างดี ภายในวิหารประดิษฐาน “พระมงคลบพิตร” พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 9.55 เมตร สูง 12.45 เมตร นับเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่องค์หนึ่งในประเทศไทย

เปิดทุกวัน เวลา 08.00-16.30 น.

ที่ตั้ง : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/tYixxDXVU8Kj65xr6

3. วัดมหาธาตุ

ตั้งอยู่เชิงสะพานป่าถ่าน ทางทิศตะวันออกของวัดพระศรีสรรเพชญ์ มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ใต้ฐานพระปรางค์ประธานของวัด เมื่อปี พ.ศ. 1927

เปิดทุกวัน เวลา 08.00-16.30 น.

อัตราค่าเข้าชม : ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท

ที่ตั้ง : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/UACpZ1SZ5fvkqqK28

4. วัดพระราม

ตั้งอยู่นอกเขตพระราชวังไปทางทิศตะวันออก ตรงข้ามกับวิหารพระมงคลบพิตร มีพื้นที่ใหญ่โตกว้างขวาง สมเด็จพระราเมศวรทรงสร้างขึ้นตรงบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง พระราชบิดา)

เปิดทุกวัน เวลา 08.00-16.30 น.

อัตราค่าเข้าชม : ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท

ที่ตั้ง : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/dw5b6t6ky4L2ytPN6

5. วัดราชบูรณะ

อยู่ตรงเชิงสะพานป่าถ่าน ตรงข้ามวัดมหาธาตุ พระปรางค์ประธานเป็นศิลปะอยุธยาสมัยแรก สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมขอม เมื่อคราวเสียกรุงวัดราชบูรณะถูกไฟไหม้เสียหายมาก แต่ยังคงเหลือเสาพระวิหารและฐานชุกชีพระประธานปรากฏให้เห็นอยู่

เปิดทุกวัน เวลา 08.00-16.30 น.

อัตราค่าเข้าชม : ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท

ที่ตั้ง : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/XHTvASRqfmBgJmnRA

6. วัดไชยวัฒนาราม

อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก บริเวณนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา เป็นโบราณสถานที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของอยุธยา สร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ราวปี พ.ศ. 2173 และได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2478 กรมศิลปากรได้ดำเนินการบูรณะเรื่อยมา จึงยังคงความสวยงามยิ่งใหญ่ตระการตาเสมือนในอดีต

เปิดทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.

อัตราค่าเข้าชม : ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท

ที่ตั้ง : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/i3bcoMAzWvBuXFgj7

7. วัดมเหยงคณ์

ตั้งอยู่นอกเขตเมืองไปทางทิศตะวันออก เดิมเป็นพระอารามหลวง แต่กลายเป็นวัดร้างไปภายหลังกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อปี พ.ศ. 2310 ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนให้วัดมเหยงคณ์เป็นโบราณสถานของชาติ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2484

ที่ตั้ง : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/Wcu5koKo3YAG1NYa7

8. วัดพุทไธศวรรย์

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ ฝั่งตรงข้ามกับเกาะเมือง วัดนี้สร้างขึ้นในบริเวณตำหนักที่ประทับเดิมของสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง หลังจากนั้นพระองค์ทรงสร้างพระราชวังใหม่ที่ตำบลหนองโสน (บึงพระราม) จึงทรงสถาปนาสถานที่นี้เป็นวัดพุทไธศวรรย์

เปิดทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.

ที่ตั้ง : ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/qjXX4vJzQxYmTEcf6

9. วัดพระงาม

ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยา ไม่ปรากฏหลักฐานทางเอกสารว่าสร้างขึ้นเมื่อใด จากหลักฐานการขุดแต่งทางโบราณคดีพบว่า วัดพระงามมีแผนผังเป็นแบบที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนต้น คือหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ขอบเขตของวัดกำหนดจากคูน้ำล้อมรอบทุกด้าน สิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้ คือ ประตูแห่งกาลเวลา ซุ้มประตูวัดที่ปรากฏรากของต้นโพใหญ่ซึ่งเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาพุทธ อายุไม่ต่ำกว่า 100 ปี เลื้อยพันปกคลุมอยู่โดยรอบซุ้มประตู

เปิดทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.

ที่ตั้ง : ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/7tCzqqLJWJX9u2xw7

10. วัดโลกยสุธาราม (วัดพระนอน)

ตั้งอยู่ใกล้กับพระราชวังหลวงและวัดพระศรีสรรเพชญ์ ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองอยุธยา มีประวัติเก่าแก่ และถูกกล่าวถึงในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาว่าเป็นเส้นทางนมัสการพระนอนของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ลักษณะเป็นพระพุทธรูปนอนกลางแจ้ง สีขาว ก่ออิฐถือปูน องค์พระมีความยาว 42 เมตร สูง 8 เมตร แม้จะมีอายุเก่าแก่ แต่ยังคงรายละเอียดค่อนข้างสมบูรณ์ สีพระพักตร์อิ่มเอิบ เปี่ยมด้วยเมตตาบารมี

เปิดทุกวัน เวลา 08.00-16.30 น.

ที่ตั้ง : ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/i6AHbYNhmZfyY5DJ6

11. วัดใหญ่ชัยมงคล

สร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยา สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด คือ เจดีย์ชัยมงคล อนุสรณ์แห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ในปี พ.ศ. 2135 เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำศึกยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราช ที่ตำบลหนองสาหร่าย เมืองสุพรรณบุรี ทรงสร้างพระเจดีย์ใหญ่ขึ้นที่วัดนี้เป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ

เปิดทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.

ที่ตั้ง : ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/FKzezeA21z86kHvn8

12. วัดพนัญเชิง วรวิหาร

อยู่ริมแม่น้ำป่าสัก เป็นพระอารามหลวงชั้นโท “วรวิหาร” ก่อสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด คือ พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) พระพุทธรูปศิลปะอู่ทองตอนปลาย ปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตักกว้าง 14.20 เมตร สูง 19.20 เมตร เบื้องหน้ามีตาลปัตรหรือพัดยศและพระอัครสาวกทำด้วยปูนปั้นลงรักปิดทองประดิษฐานอยู่เบื้องซ้ายและขวา นับเป็นพระโบราณคู่บ้านคู่เมืองกรุงศรีอยุธยามาแต่แรกสร้างกรุง

เปิดทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.

ที่ตั้ง : ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/xrXTMfjFuxJfojU88

13. วัดภูเขาทอง

วัดภูเขาทองนี้ถูกกล่าวไว้ในหนังสือคำให้การชาวกรุงเก่า “พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองเป็นผู้สร้างพระมหาเจดีย์ประธานขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2112 ศิลปะแบบมอญสูงใหญ่ไว้เพื่อเป็นที่ระลึกเมื่อคราวรบชนะไทย” ต่อมา เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกอบกู้เอกราชกลับคืนมาให้กรุงศรีอยุธยาพร้อมทั้งประกาศอิสรภาพเมื่อปี พ.ศ. 2127 จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเจดีย์แบบอยุธยา โดยให้รื้อช่วงบนขององค์พระมหาเจดีย์ออก เสมือนการบูรณะครั้งใหญ่ และทรงสร้างเจดีย์แบบย่อมุมไม้สิบสอง ซึ่งเป็นที่นิยมในยุคนั้นบนฐานทักษิณพระมหาเจดีย์องค์เดิม ฝีมือช่างมอญเดิมจึงปรากฏเหลือเพียงฐานทักษิณส่วนล่างเท่านั้น ปัจจุบันกรมศิลปากรสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงม้าในบริเวณด้านหน้าวัดภูเขาทอง เพื่อให้ประชาชนสักการบูชา

เปิดทุกวัน เวลา 07.00-17.00 น.

ที่ตั้ง : ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/bv376j77Nm862M8o6

14. วัดศาลาปูน วรวิหาร

เป็นวัดเก่าแก่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏหลักฐานผู้สร้าง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณนามว่า หลวงพ่อแขนลาย หน้าตักกว้าง 29 นิ้ว พุทธลักษณะเป็นศิลปะอยุธยา ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปยืน ซึ่งถือเป็นพระประธานองค์เดียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีพุทธลักษณะยืน สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา

ที่ตั้ง : ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/koSovvZFjU5bG2Xr5

15. วัดบรมพุทธาราม

ตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเพทราชา ราวปี พ.ศ. 2231-2246 พระอุโบสถอยู่บนฐานโค้งคล้ายเรือสำเภา ตามศิลปะอยุธยาตอนปลาย ซุ้มประตูปูนปั้นเป็นรูปพระจุฬามณี ภายในมีพระประธานปางมารวิชัย วัดนี้แตกต่างจากวัดอื่นตรงที่ใช้กระเบื้องเคลือบสีเหลืองแกมเขียวมุงหลังคาพระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ อีกทั้งใช้ประดับเจดีย์และซุ้มประตู จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดกระเบื้องเคลือบ”

เปิดทุกวัน เวลา 08.30-16.00 น.

ที่ตั้ง : ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/bvCCV3JSrdZNhLgF9

16. วัดนิเวศธรรมประวัติ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2419 เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน ลักษณะเด่นของวัดนี้ คือ การตกแต่งเป็นแบบตะวันตก พระอุโบสถคล้ายโบสถ์ฝรั่งในศาสนาคริสต์ มีหลังคายอดแหลมและช่องหน้าต่างเจาะโค้งแบบกอทิก ผนังอุโบสถเหนือหน้าต่างด้านหน้าพระประธานประดับกระจกสี

เปิดทุกวัน
จันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.

ที่ตั้ง : ตำบลบางเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/Y1mNg5UnxMYyrjyy9

17. วัดท่าการ้อง

วัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา ตั้งติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศตะวันตกของเกาะเมือง พระอุโบสถประดิษฐาน พระพุทธรัตนมงคล หรือ หลวงพ่อยิ้ม

เปิดทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.

ที่ตั้ง : ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/5XjCpUGMbjcfYmrG8

18. วัดนครหลวง (ปราสาทนครหลวง)

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสักฝั่งทิศตะวันออก ตั้งอยู่ในบริเวณวัดนครหลวง เดิมเป็นตำหนักที่ประทับของกษัตริย์ในระหว่างเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรี และเป็นที่ประทับแรมในระหว่างเสด็จไปลพบุรี สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม แต่มาสร้างเป็นที่ประทับก่ออิฐถือปูนในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ราวปี พ.ศ. 2174

เปิดทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น.

ที่ตั้ง : ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/fUahdn8BDj4n7mrM8

Scroll to Top