🔸 วัดกัลยาณมิตร (Wat Kalayanamitr) 🔸

Spread the love

🔸 วัดกัลยาณมิตร 🔸หรือชื่อเต็มคือ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร (With English Translation)

📍 ตั้งอยู่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ซอยอรุณอมรินทร์ 6 เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

วัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด คือ ‘พระวิหารหลวง’ ซึ่งภายในประดิษฐาน ‘พระพุทธไตรรัตนนายก’ (หลวงพ่อโต) พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยองค์ใหญ่ เป็นที่เคารพสักการะโดยเฉพาะในหมู่ชาวจีน และพากันเรียกขานท่านว่า ‘ซำปอฮุดกง’ หรือ ‘ซำปอกง’

ในบริเวณวัดยังมี ‘พระอุโบสถ’ ซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ (ป่าเลไลยก์) และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวพุทธประวัติและวิถีชีวิตของชาวบ้านในอดีต

Scroll to Top