✨ โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร ✨

Spread the love

เพื่อน ๆ ที่ผ่านไปมาแถวถนนราชดำเนิน คงจะเคยเห็น โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร กันมาบ้าง สำหรับคนที่เคยเห็นแต่ในระยะไกล หรือได้ยินเพียงชื่อ แอดอยากให้หาเวลาไปชมแบบใกล้ ๆ เพื่อเก็บรายละเอียดความงดงามที่น่าประทับใจ แต่ก่อนอื่นแอดมีเกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับโลหะปราสาทมาฝา

ที่นี่นับเป็นโลหะปราสาทแห่งแรกและแห่งเดียวของไทย สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดราชนัดดารามวรวิหาร เพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ โดยกรมศิลปากรฯ ได้ประกาศขึ้นทะเบียน โลหะปราสาท เป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492

โลหะปราสาทของไทยนับเป็นโลหะปราสาทแห่งที่สามของโลก โดยแห่งแรกอยู่ที่อินเดีย แห่งที่สองอยู่ที่ศรีลังกา ซึ่งปัจจุบันไม่เหลืออยู่แล้ว ที่นี่จึงเป็นโลหะปราสาทแห่งเดียวที่เหลืออยู่ในโลก

ลักษณะสถาปัตยกรรมของโลหะปราสาทเป็นแบบไทย รูปทรงปราสาท 3 ชั้น มียอด 37 ยอด ลดหลั่นกันไป ภายในโลหะปราสาท มีส่วนจัดนิทรรศการอยู่ที่ชั้นล่าง โดยชั้นที่ 7 เป็นยอดปราสาทจตุรมุขสำหรับประดิษฐานพระบรมธาตุ มีจุดชมวิวที่สามารถมองกรุงเทพฯ เขตพระนคร ได้อย่างจุใจ

เห็นหลังคาเป็นสีทองสวยแบบนี้ ในอดีตหลังคานี้เคยเป็นโลหะและทองแดงรมดำมาก่อน ที่ปัจจุบันเห็นเป็นสีทอง เพราะมีการปิดทอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา ซึ่งแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา

Scroll to Top