✨เดินชมศิลป์ บนฝา(ท่อ) ✨

เพื่อน ๆ เคยเห็นฝาท่อลายศิลป์ในกรุงเทพฯ ที่ไหนกันบ้าง อาจจะเคยเห็นแถวคลองโอ่งอ่างเมื่อหลายปีก่อน ฝาท่อลายศิลปะเหล่านั้นเกิดจากโครงการวิจัยการออกแบบประติมากรรมบนที่สาธารณะกับการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรในโครงการวิจัยนี้ได้เสนอให้นำอัตลักษณ์ของชุมชนมาสร้างศิลปะบนฝาท่อ ผลการวิจัยได้มอบให้กับสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่างได้นำผลงานออกแบบไปดำเนินจัดทำฝาท่อและติดตั้งอย่างที่ เพื่อน ๆ ได้เห็นกัน

นอกจากบริเวณคลองโอ่งอ่างที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วนั้น เมื่อต้นปีที่ผ่านมาบริเวณคลองผดุงกรุงเกษมก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยแบ่งเป็น 6 โซน โซนที่เป็นโซนนำร่องคือโซนที่ 2 หัวลำโพง ตั้งแต่ช่วงสะพานเจริญสวัสดิ์-สะพานกษัตริย์ศึก แอดได้มีโอกาสไปเดินเล่นมาแล้วทั้งคลองโอ่งอ่างและคลองผดุงได้เก็บภาพบางส่วนมาฝากเพื่อน ๆ เอาล่ะ ตามไปดูกันเลย

คลองโอ่งอ่างที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ทางเท้าขยายกว้างขึ้นทำให้สามารถเดินออกกำลังกายได้สะดวกกว่าเดิม หรือเพื่อน ๆ จะมานั่งปิกนิกก็ได้นะ

พิกัด : https://goo.gl/maps/zwk7soqJDkaG53Bz8

พิกัด : https://goo.gl/maps/XUb44ssPKj6GLH7MA

พิกัด : https://goo.gl/maps/8ePeHZWxwBVek3pP9

พิกัด : https://goo.gl/maps/EWZTkaU5PNmSg2Cz6

พิกัด : https://goo.gl/maps/1Zp6PwMzApyRG47Z9

พิกัด : https://goo.gl/maps/CYFongCffiNiTFnV6

พิกัด : https://goo.gl/maps/wiEXfWvoYsyWdUdX6

พิกัด : https://goo.gl/maps/8ePeHZWxwBVek3pP9

พิกัด : https://goo.gl/maps/CnxaBa8H7RjmGMHX8

พิกัด : https://goo.gl/maps/2AydHqKGw4pcKrGk8

พิกัด : https://goo.gl/maps/kVsNYCyaVyHaqv9EA

พิกัด : https://goo.gl/maps/EwMCW6R6wipELtU1A

Scroll to Top
Send this to a friend