ภาพบรรยากาศ ✨ เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ✨

Spread the love

ภาพบรรยากาศ ✨ เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ✨
ภายใต้คอนเซปท์ 🔹สงกรานต์วิถีใหม่ แต่งไทยเที่ยววัด🔹

ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

ทั้ง 2 พระอารามหลวง จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและก่อเจดีย์ทราย ระหว่างวันที่ 9-17 เม.ย. 2565 เวลา 09.00-18.00 น.

Scroll to Top