ตำหนักจิตรลดา วังปารุสกวัน

Spread the love

วันนี้แอดมีสถานที่น่าชมในกรุงเทพฯ มาฝากค่ะ เหมาะกับวันว่างที่ไม่อยากออกเดินทางไปเที่ยวไกล ๆ นั่นก็คือตำหนักจิตรลดา วังปารุสกวัน แอดจะพาไปชมนิทรรศการ เรื่องราวประวัติศาสตร์ รวมถึงสถาปัตยกรรมที่สวยงามของตำหนัก หากมีโอกาส เข้าไปชมและซึบซับบรรยากาศของประวัติศาสตร์กันได้นะคะ

“ตำหนักจิตรลดา” เป็นอาคารเก่างดงามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเตรียมเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสร้างพร้อมกับตำหนักสวนปารุสกวัน เพื่อเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมขุนพิษณุโลกประชานาถ ปัจจุบัน ตำหนักจิตรลดาจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ตำรวจ ส่วนตำหนักสวนปารุสกวัน เป็นที่ตั้งของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่เดียวกันที่เรียกว่า “วังปารุสกวัน” 🥰

✨ตำหนักจิตรลดา เป็นอาคารแบบอิตาเลียนวิลล่าสูง 2 ชั้น สถาปัตยกรรมแบบ Stile Liberty ภายในอาคารทั้งกรอบประตู หน้าต่าง และผนังมีการประดับตกแต่งด้วยลายพรรณพฤกษาสไตล์อาร์ต นูโว (Art Nouveau Style) ขณะที่บางห้องมีศิลปะบาโรกและรอกโคโคที่ได้รับความนิยมในยุโรป

ภายในตำหนักจิตรลดาจัดเป็นนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 8 ห้อง โดยจะมีผู้นำชมพาเราเดินชมแต่ละห้องพร้อมบรรยายถึงสถาปัตยกรรมสำคัญในตำหนักหลังนี้

🙏ขอบคุณรูปภาพจากเพจ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

👉นอกจากนี้ ยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์ตำรวจ (อาคารกระจก) เดิมเป็นที่ทำการของกองตำรวจสื่อสาร ปัจจุบันเป็นสถานที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ ความเป็นมา วัตถุสิ่งของต่าง ๆ และวิวัฒนาการของตำรวจไทย

Scroll to Top