Phuket Sandbox

การลงทะเบียนรับวัคซีนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (เผยแพร่ วันที่ 22 พ.ค. 2564)

เผยแพร่บน Facebook : ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ต วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ประกาศจากจังหวัดภูเก็ต เรื่องการลงทะเบียนรับวัคซีนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต .1. ภูเก็ตต้องชนะจะปิดการลงทะเบียนรับวัคซีนสำหรับคนไทย วันที่ 5 มิถุนายน 2564– ผู้ที่มีทะเบียนบ้านต่าง …

การลงทะเบียนรับวัคซีนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (เผยแพร่ วันที่ 22 พ.ค. 2564) อ่านเพิ่มเติม

มาตรการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตโดยท่าอากาศยาน (เผยแพร่ วันที่ 18 พ.ค. 2564)

เผยแพร่บน Facebook : CAAT – The Civil Aviation Authority of Thailand วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 มาตรการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตโดยท่าอากาศยาน.ผู้โดยสารสายการบินจะถูกปฏิเสธการเดินทางไปยังภูเก็ต หากฉีดวัคซีนไม่ครบหรือไม่มีเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิด-19.ก่อน …

มาตรการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตโดยท่าอากาศยาน (เผยแพร่ วันที่ 18 พ.ค. 2564) อ่านเพิ่มเติม

มาตรการเข้า-ออก จังหวัดภูเก็ต (เผยแพร่ วันที่ 14 พ.ค. 2564)

เผยแพร่บน Facebook : ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ต วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 มาตรการเข้าออกภูเก็ต ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2645/2564 และ คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2617/2564 เรื่อง มาตรการเข้มข้นยกระดับการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัด …

มาตรการเข้า-ออก จังหวัดภูเก็ต (เผยแพร่ วันที่ 14 พ.ค. 2564) อ่านเพิ่มเติม

Scroll to Top