หลงป่าดงดิบที่ “หุบป่าตาด” เข้าสู่ยุคดึกดำบรรพ์

หลงป่าดงดิบที่ “หุบป่าตาด” เข้าสู่ยุคดึกดำบรรพ์ที่ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี