คู่บ้านคู่เมืองหนองคาย กราบไหว้หลวงพ่อพระใส ณ วัดโพธิ์ชัย

วัดโพธิ์ชัย หนึ่งในวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่บนถนนโพธิ์ชัย ในตัวเมืองหนองคาย เดิมเป็นวัดร้างชื่อว่า “วัดผีผิว” เนื่องจากใช้เป็นที่เผาศพและเล่ากันว่าผีดุ จนมาในสมัยรัตนโกสินทร์ ได้มีการบูรณะและเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดโพธิ์ชัย” …

คู่บ้านคู่เมืองหนองคาย กราบไหว้หลวงพ่อพระใส ณ วัดโพธิ์ชัย อ่านเพิ่มเติม