เมื่อสตูล ไม่ได้มีแค่หลีเป๊ะ..

สตูล เป็นอีกหนึ่งจังหวัดทางภาคใต้ที่น่าสนใจ มีความสวยงามทั้งทางธรรมชาติและวิถีชีวิตมากมาย อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย และสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

เมื่อสตูล ไม่ได้มีแค่หลีเป๊ะ.. อ่านเพิ่มเติม