ลำปาง

5 สะพาน เชื่อมวันวานสู่ปัจจุบัน

5 สะพาน เชื่อมวันวานสู่ปัจจุบัน…

5 สะพาน เชื่อมวันวานสู่ปัจจุบัน อ่านเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท…หล่มภูเขียว เที่ยวชมถ้ำ เล่นน้ำตก

อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทมีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอเมือง อำเภอแจ้ห่ม และอำเภองาว จังหวัดลำปาง ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจำนวนมาก…

อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท…หล่มภูเขียว เที่ยวชมถ้ำ เล่นน้ำตก อ่านเพิ่มเติม

Scroll to Top