Amazing ลพบุรี : จากแหล่งน้ำผุดธรรมชาติ กลายเป็นน้ำตกวังก้านเหลือง

สุขใดเล่า…จะเท่าสุขกลางใจ ใกล้แค่เอื้อม…แค่ลพบุรีก็ฟินแล้วสำหรับใครที่ชอบอาบน้ำแร่ แช่น้ำตก…

Amazing ลพบุรี : จากแหล่งน้ำผุดธรรมชาติ กลายเป็นน้ำตกวังก้านเหลือง อ่านเพิ่มเติม