วัดถ้ำโสดา บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

วัดถ้ำโสดา มีศาลาวัดอยู่ภายใต้หน้าผาหินเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศากยมุนีโคดม ให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้มาสักการะ

วัดถ้ำโสดา บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม