เส้นทางท่องเที่ยวดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่

ดอยอ่างขาง แม้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องใช้เวลาเดินทางขึ้นเขาลงเขาหลายชั่วโมง แต่ก็ยังคงเป็นที่เที่ยวยอดนิยม

เส้นทางท่องเที่ยวดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่ อ่านเพิ่มเติม