เที่ยวตามคำขวัญ เมืองจันทบุรี

เที่ยวตามคำขวัญ เมืองจันทบุรี
“น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี” …

เที่ยวตามคำขวัญ เมืองจันทบุรี อ่านเพิ่มเติม