ชัยนาท …ชัยชนะที่มีเสียงบันลือ

เริ่มกันที่วัดแรก วัดพระบรมธาตุวรวิหาร 
วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมาเนิ่นนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ภายในวัดยังเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ ให้ความรู้สึกราวกับนั่งไทม์แมชชีนย้อนเวลากลับไปสู่อดีต …

ชัยนาท …ชัยชนะที่มีเสียงบันลือ อ่านเพิ่มเติม