กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข ชุมชนบ้านดอนข่า จังหวัดขอนแก่น

เพื่อนร่วมทาง พา Go Local : กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข ชุมชนบ้านดอนข่า จังหวัดขอนแก่น…