อํานาจเจริญ

อํานาจเจริญ

ยลวัดเก่า ชมสิม เยือนถิ่นอิสาน @อำนาจเจริญ

1. วัดยางช้า  วัดนี้โดดเด่นในเรื่องของสิมและจิตรกรรมฝาผนัง โดยรูปแบบของสิมนั้นเป็นสิมแบบทึบ มีประตูเข้าออกทางด้านหน้าเพียงด้านเดียว บันไดทางขึ้นสู่สิมประดับปูนปั้นเป็นรูปจระเข้คาบสิงห์ เหนือประตูทางเข้ามีฮูปแต้มหรือจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องพุทธปร …

ยลวัดเก่า ชมสิม เยือนถิ่นอิสาน @อำนาจเจริญ อ่านเพิ่มเติม

Scroll to Top