อํานาจเจริญ

อํานาจเจริญ

ยลวัดเก่า ชมสิม เยือนถิ่นอิสาน @อำนาจเจริญ

1. วัดยางช้า  วัดนี้โดดเด่นในเรื่องของสิมและจิตรกรรมฝาผนัง โดยรูปแบบของสิมนั้นเป็นสิมแบบทึบ มีประตูเข้าออกทางด้านหน้าเพียงด้านเดียว บันไดทางขึ้นสู่สิมประดับปูนปั้นเป็นรูปจระเข้คาบสิงห์ เหนือประตูทางเข้ามีฮูปแต้มหรือจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องพุทธประวัติและนรกภูมิ ภายในสิมประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งก่อด้วยอิฐฉาบปูนแล้วทาด้วยสีทอง และมีฮูปแต้มเรื่องพุทธประวัติและพระเวสสันดรชาดก ประตูทางเข้าสู่สิม เป็นประตูไม้แกะสลักลวดลายเป็นเรื่องพระเวสสันดรชาดกที่ประณีตงดงาม ที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ (อยู่ไม่ไกลจากวัดพระเหลาเทพนิมิต) 2. วัดราสิยาราม เป็นสิมขนาดเล็ก ก่อด้วยอิฐถือปูน หลังคามุงด้วยสังกะสี มีประตูเข้าออกด้านหน้าเพียงด้านเดียว มีเสา 4 ต้น รองรับรวงผึ้งซึ่งทำด้วยไม้ฉลุลายสวยงาม หน้าบันไม้ทำเป็นลายลูกฟักและพระอาทิตย์ส่องแสง ราวบันไดทางขึ้นปั้นเป็นรูปสัตว์เลื้อยคลานที่มีลำตัวยาวไปตามบันได ลักษณะคล้ายตะกวด เหนือประตูทางเข้าของวัดราสิยาราม มีฮูปแต้มที่งดงามมากทั้งหมด 4 เรื่อง โดยด้านบนสุดเขียนเป็นภาพพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี ด้านล่างตรงกลางเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ ด้านล่างซ้ายเป็นภาพพระมาลัยโปรดสัตว์นรก และด้านล่างขวาเป็นเรื่องพระเวสสันดรชาดก  ภายในสิม ประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย ฝีมือช่างพื้นบ้าน และยังมีพระพุทธรูปแกะสลักไม้โบราณอีกหลายองค์ ผนังภายในฉาบปูนเรียบไม่มีฮูปแต้ม  ที่ตั้ง : บ้านไก่คำ ตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 3. วัดพระศรีโพธิ์ชัย  เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญวัดหนึ่งของอำนาจเจริญ สร้างโดยช่างชาวญวน มีวิหารเก่าแก่ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “วิหารญวน” เป็นอาคารที่มีระเบียงรอบ และมีเสาทำเป็นซุ้มโค้งล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน เชิงชายทำด้วยไม้ฉลุลายสวยงาม มีบันไดทางขึ้น 2 ทางอยู่ด้านข้างวิหาร ภายในวิหารประดิษฐานพระศรีโพธิ์ชัย พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะลาว สร้างโดยช่างชาวญวนเช่นเดียวกับวิหาร เป็นพระพุทธรูปที่นับถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่มากราบไหว้เชื่อกันว่าจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการศึกษาเล่าเรียน ภายในวิหารยังเก็บรักษาวัดถุโบราณมากมาย ได้แก่ เสลี่ยงช้างเจ้าเมือง พระพุทธรูปไม้ ตู้พระไตรปิฏก โฮงฮดไม้แบบโบราณ ใบลานเทศนาภาษาขอม ฯลฯ ที่ตั้ง : ตำบลศรีโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 4.วัดพระเหลาเทพนิมิต ความพิเศษของวัดนี้คือเป็นวัดเดียวในอำนาจเจริญที่มีพระอุโบสถหรือสิม ที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมล้านนาและรัตนโกสินทร์  ภายในประดิษฐานพระประธานคือ พระเหลาเทพนิมิต พระพุทธรูปมารวิชัย ศิลปะลาว สกุลช่างเวียงจันทน์ ที่ได้รับอิทธิพลศิลปะล้านนาและศิลปะท้องถิ่น ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของอำนาจเจริญ ว่ากันว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่งในภาคอีสาน จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “พระพุทธชินราชแห่งภาคอีสาน” เลยทีเดียว  ตามตำนานเชื่อกันว่ามีเทวดามาช่วยสร้าง ทำให้องค์พระมีความงดงามดุจหล่อเหลาด้วยมือของเทวดา จึงได้ชื่อว่า “พระเหลา” นั่นเอง  ที่ตั้ง : ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ (ห่างจากตัวเมืองอำนาจเจริญประมาณ 40 กิโลเมตร) 5. วัดสุทธิกาวาส  วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดอำนาจเจริญ ภายในมีพระธาตุนาป่าแซง ซึ่งจำลองมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม (ก่อนที่จะพังลง) เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุถึง113 องค์ ซึ่งได้บรรจุไว้ที่บริเวณยอดพระธาตุและกลางพระธาตุ  นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสวนพุทธอุทยาน 12 นักษัตร ซึ่งเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมตามราศีเกิด มีที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ที่ตั้ง : ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยลวัดเก่า ชมสิม เยือนถิ่นอิสาน @อำนาจเจริญ อ่านเพิ่มเติม

5 พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ จ.อำนาจเจริญ

5 พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ จ.อำนาจเจริญ…

5 พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ จ.อำนาจเจริญ อ่านเพิ่มเติม

Scroll to Top