หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ ตั้งอยู่ที่คลอง 15 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นแหล่งเพาะพันธุ์พืช ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับต่างๆ ด้วยการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านกว่า 500 ครัวเรือน ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรในด้านนี้ ตลอดระยะทางกว่า 8 กิโลเมตร รวมเนื้อที่กว่า 900 ไร่ ทำให้ …

หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อ่านเพิ่มเติม