เขาตังกวน : สงขลา

Spread the love

เขาตังกวน ภูเขาที่ตั้งอยู่ในเมืองสงขลา เมื่อขึ้นไปบนยอดเขาจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองและทะเลสาบสงขลาได้อย่างชัดเจน

การขึ้นไปบนยอดเขาตังกวน มี 2 วิธี คือ
1. ใช้ลิฟท์โดยสาร (เป็นลิฟท์ระบบทางลาด) ตั้งอยู่ทางด้านหน้าเขา บนถนนสุขุม ซึ่งเป็นถนนที่ตัดผ่านระหว่างเขาตังกวนและเขาน้อย

ค่าบริการขึ้น-ลง (ทั้งชาวไทยและต่างชาติ) ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 20 บาท เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30 – 18.00 น. ใช้เวลา 3 นาที

2. เดินขึ้นบันไดนาค ทางด้านหลังเขา ใกล้กับวัดแหลมทราย ระหว่างทางจะมีจุดพักและจุดชมวิวเป็นระยะ

บนเขาตังกวนเป็นที่ตั้งของ “พระธาตุเจดีย์หลวง” เจดีย์เก่าแก่คู่เมืองสงขลา สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรตามพรลิงค์

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าให้พระยาวิเชียรคีรี (เม่น) เจ้าเมืองสงขลา บูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุเจดีย์หลวงให้สูงใหญ่กว่าเดิม

พ.ศ.2539 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุและเครื่องสักการบูชา สำหรับบรรจุไว้ในเจดีย์เพื่อให้ชาวเมืองสงขลาได้กราบไหว้

ด้านหน้าของพระธาตุเจดีย์หลวงเป็นจุดชมวิว ซึ่งมีรูปหล่อหลวงพ่อทวดประดิษฐานอยู่ และยังมีที่ให้คล้องกุญแจคู่รักอีกด้วย 

ตรงนี้เราสามารถชมวิวเมืองสงขลาได้แบบ 360 องศาเลย

อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ “ศาลาพระวิหารแดง” เป็นพลับพลาที่ประทับที่รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นแต่ยังไม่แล้วเสร็จ

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จฯ มานมัสการพระธาตุเจดีย์หลวง และมีพระราชศรัทธาให้สร้างต่อจนสำเร็จ มีลักษณะเป็นอาคารโถงชั้นเดียวก่ออิฐถือปูน ศิลปะแบบตะวันตก

จากศาลาพระวิหารแดงสามารถชมวิวของทะเลสาบสงขลาได้อีกด้วย


ขาตังกวน
ที่ตั้ง ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 08.30-18.00 น.
โทร 074 316 330

Scroll to Top