เพื่อนร่วมทาง พา Go Local : เดิน ท่อง ล่อง คลอง ณ ดินแดนสามคลอง สองเมือง ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน จังหวัดสงขลา

เพื่อนร่วมทาง พา Go Local : เดิน ท่อง ล่อง คลอง ณ ดินแดนสามคลอง สองเมือง ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน จังหวัดสงขลา

คนส่วนใหญ่จะรู้จักชุมชนคลองแดนผ่านตลาดริมคลอง ตลาดมีอาหารและขนมพื้นบ้าน ที่ชาวคลองแดนร่วมกันอนุรักษ์มาจำหน่าย เช่น ปลาทอดทรงเครื่อง (สูตรโบราณ) แป้งแดง ขนมกอ ขนมจาก ขนมลูกโดน ขนมโค ขนมพิมพ์ ขนมจำปี ขนมค่อม ขนมเทียน ขนมดอกลำเจียก เป็นต้น

ตลาดริมคลอง ชุมชนบ้านคลองแดน เปิดเฉพาะวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 15.00-21.00 น.

บรรยากาศชิลล์ๆริมคลอง กับอาหารอร่อยๆ

ศูนย์รวมจิตใจของชุมชนอย่างวัดคลองแดน แวะมากราบไหว้สักการะ “องค์พระทอง” ชม “หอฉัน” หอที่สร้างจากไม้เคี่ยม ไม้หลุมพอ และไม้ยาง อายุกว่า 100 ปี นอกจากนี้ยังมี “โพนฟ้าลั่น” กลองขนาดใหญ่ทำจากไม้หลุมพอ และเรือขุดโบราณ ที่ยังคงความสมบูรณ์ สวยงาม

นอกจากนั่งเรือเที่ยวชมวิถีชีวิตในชุมชนแล้ว ยังสามารถเช่าจักรยานจากที่พัก ปั่นเที่ยวชม

-พิพิธภัณฑ์ครูสายัณห์ พิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไม้ริมคลองอายุกว่า 100 ปี พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ในของชุมชนตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

-ร้านขายยาโบราณ ร้านศรีสุขโอสถ ทั้งยาสมุนไพร ยาต้ม ยาชง และยาแคปซูล ตามตำรายาที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษชาวจีน

อาชีพหลักของชุมชนคือการทำเกษตรกรรม “ข้าวซ้อมมือ”เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อ ที่ผลิตโดยกรรมวิธีโบราณ ไม่ผ่านการสีข้าวโดยเครื่องจักร

สุดท้ายพลาดไม่ได้การซื้อของที่ระลึก “ปูนปั้นรูปมโนราห์” จากนาฏศิลป์ปักษ์ใต้ สู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของชุมชนคลองแดน

กลุ่มหัตถกรรมปูนปั้นรูปโนรา เกิดจากแรงบันดาลใจของครูมโนราห์เก่าแก่ในชุมชน ที่ต้องการช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จึงร่วมมือกับครูสอนมโนราห์รุ่นใหม่ในการทำปูนปั้นรูปมโนราห์เด็กในท่ารำต่างๆ เพื่อบันทึกความรู้ไว้ ไม่ให้สูญหาย

การพัฒนารูปปั้นมโนราห์ได้รับการสนับสนุนและออกแบบจากทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

นอกจากปูนปั้นแล้ว ยังมีของที่ระลึกเก๋ๆที่ออกแบบมาให้สามารถใช้งานจริงได้และสื่อถึงมโนราห์ด้วย

Scroll to Top
Send this to a friend