ธรรม(ดา) พาทัวร์ ตอน เข้าวัดทำบุญ หนุนนำการงานมั่นคง ค้าขายร่ำรวย

Spread the love

ธรรม(ดา) พาทัวร์ ตอน เข้าวัดทำบุญ หนุนนำการงานมั่นคง ค้าขายร่ำรวย

งาน คือส่วนหนึ่งของชีวิต เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชีวิตมีคุณค่า การได้ทำงานที่มั่นคงก้าวหน้า ค้าขายร่ำรวย จึงเป็นความมุ่งหวังของใครหลายคน แอดมินขอแนะนำ 5 สถานที่ทำบุญ หนุนนำการงานมั่นคง ค้าขายร่ำรวย ประกอบด้วย

– วัดป่าประดู่ จ.ระยอง
– วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา
– วัดหน้าพระเมรุราชิการาม จ.พระนครศรีอยุธยา
– วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
– วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) จ.ภูเก็ต


อ่านต่อภาพถัดไปกันเลย

วัดป่าประดู่ จ.ระยอง

กล่าวขานกันว่าพระพุทธรูปปางไสยาสน์ในท่านอนตะแคงซ้าย หรือพระนอนวัดประดู่นั้น มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากผู้คนนิยมมาสักการะเพื่อขอพรให้มีโชคลาภและความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

นอกจากนี้ยังเชื่อว่าหากผู้ใดได้มาลอดพระอุโบสถหลังเก่าซึ่งปัจจุบันเป็นพระวิหารแล้ว จะเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและมีโชคลาภทุกรายไป

พิกัด : https://goo.gl/maps/zxgciizQ3Hq

วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตเป็นที่กล่าวถึงกันอย่างกว้างขวาง โดยเชื่อกันว่าหากทำการค้าขายใดๆ แล้วมาตั้งอธิษฐานจิตต่อหน้าหลวงพ่อ จะทำให้ซื้อง่าย ขายคล่อง การค้าร่ำรวย และการงานรุ่งเรือง

ถ้ามีเด็กเล็กที่เจ็บไข้ได้ป่วยง่าย นำมาถวายเป็นลูกของหลวงพ่อ หรือจุดเทียนอธิษฐาน บารมีของท่านจะปกป้องคุ้มครอง ช่วยให้หายวันหายคืน

พิกัด : https://goo.gl/maps/GcE2z8pvc6N2

วัดหน้าพระเมรุราชิการาม จ.พระนครศรีอยุธยา

พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ เป็นที่เคารพบูชาของชาวกรุงเก่าและพุทธศาสนิกชนทั่วไป ที่มาชมความงามและนับถือในความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน 

เชื่อกันว่าหากได้มาสักการะ จะบังเกิดความร่มเย็น ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่และธุรกิจการค้า

พิกัด : https://goo.gl/maps/RwpbMmNXFcH2

วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี

ชาวเมืองเพชรเปรียบหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งพาและเป็นศูนย์รวมทางจิตใจเสมอมา และยังมาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งโชคลาภให้กับตนเองและครอบครัว 

ในพระวิหารนี้ยังมีช้างคู่เสี่ยงทายที่เชื่อกันว่าสามารถใช้ทำนายในเรื่องความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ ซึ่งเล่าขานกันถึงความแม่นยำในการเสี่ยงทาย

พิกัด : https://goo.gl/maps/FnWghrG8VvB2

วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) จ.ภูเก็ต

หลังจากสักการะพระประธานในโบสถ์แล้ว จึงมาปิดทองรูปหล่อจำลองหลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วง หลวงพ่อเกลื้อม ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่มณฑป 
.
เชื่อกันว่าบารมีของหลวงพ่อแช่มจะช่วยส่งเสริมชีวิตให้มีความเจริญด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ และถ้าปิดทองที่มือของท่านก็จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ทำมาค้าขึ้น จับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทอง

พิกัด : https://goo.gl/maps/7JP9pdgxbe92

Scroll to Top