มาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต (เผยแพร่ วันที่ 29 พ.ค. 2564)

เผยแพร่บน Facebook : สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต วันที่ 29 พฤษภาคม 2564

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2920/2564 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เรื่อง กำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
.
งดหรือหลีกเลี่ยงเข้าจังหวัดภูเก็ต ทางด้านตรวจท่าฉัตรไชย ช่องทางน้ำ ท่าเรือ ทุกท่าในจังหวัดภูเก็ต ต้องเป็นผู้เดินทางเข้าพื้นที่ จ.ภูเก็ต ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือได้รับฉีดวัคซีนAstraZeneca ครบ 1 เข็ม หรือผู้ที่หายจากการติดเชื้อโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน หรือได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับตรวจ

– หากไม่มีเอกสารดังกล่าว ต้องเข้ารับการกักตัวในที่พัก (Home / Hotel Quarantine) 14 วัน
– ผู้เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตชั่วคราว หรือผู้ขนส่งสิ่งจำเป็นไม่เเวะค้างคืน ต้องมีหนังสือรับรองการเดินทางหนือรับรองการขนส่งสินค้า เพื่อเเสดงแก่เจ้าหน้าที่
.
มาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต

ผู้เดินทางเข้าพื้นที่ จ.ภูเก็ต อายุ 5 ปีขึ้นไป เดินทางเข้าทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือได้รับฉีดวัคซีนAstraZeneca ครบ 1 เข็ม หรือผู้ที่หายจากการติดเชื้อโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน  หรือได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไม่เกิน 7 วัน


– ดาวน์โหลด แอปฯ “หมอชนะ” และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.gophuket.com ของผู้เข้าพัก เพื่อแจ้งข้อมูลเดินทางเข้าจังหวัด 
– กรณีเข้าพักในโรงแรม ให้ผู้ประกอบการจัดทำบันทึกการติดจามผู้เดินทางรายบุคคลของผู้เข้าพัก ส่งรายงานแก่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ประจำตำบล,อำเภอ) ในพื้นที่ตั้งโรงแรม
– กรณีพักอาศัยในบ้าน ให้เจ้าบ้าน จัดทำบันทึกการติดตามผู้เดินทางรายบุคคลของผู้เข้าพัก ส่งรายงานแก่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ประจำตำบล,อำเภอ) 
.
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19  (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด
.
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=898705320688936&id=142552029637606&_rdc=1&_rdr

Scroll to Top
Send this to a friend