ประกาศผ่อนผันการปิดอุทยานเเห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต

ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง การปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติ ประจําปี นั้น

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) ขอผ่อนผันการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติ ประจําปี ในเขตอุทยานเเห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งการดำเนินการตามนโยบายภูเก็ตแซนบอกซ์ (Phuket Sandbox) โดยผ่อนผันการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564

สำหรับการดำเนินการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทางราชการอย่างเคร่งครัด

ประกาศฉบับเต็ม
Scroll to Top
Send this to a friend