บาบ๋า เปอรานากัน (BABA PERANAKAN)

เพื่อนร่วมทาง พา Go Local : บาบ๋า เปอรานากัน (Baba Peranakan)

ชุดเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับของชาวบาบ๋า เปอรานากัน ในพิธีมงคลสมรส

Scroll to Top
Send this to a friend