การเตรียมตัวเดินทางไปภูเก็ตสำหรับคนไทย (เผยแพร่ วันที่ 4 มิ.ย. 2564)

สวัสดีเพื่อน ๆ ทุกคน วันนี้แอดมีข้อมูลมาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตสำหรับคนไทยในปัจจุบัน มาฝาก
.
1. นักท่องเที่ยวต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือได้รับวัคซีน AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม มีระยะการฉีดมากกว่า 14 วันและไม่เกิน 1 ปี 
.
2. ในกรณีที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ต้องทำการตรวจและมีเอกสารแสดงผลการตรวจแบบ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Rapid Test ก่อนการเดินทางไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการตรวจ สำหรับเด็กที่อายุไม่เกิน 5 ปี เดินทางมากับผู้ปกครองไม่ต้องมีผลตรวจโควิด 19 
.
3. การเดินทางเข้า จ.ภูเก็ต ทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบโดสตามจำนวนที่วัคซีนแต่ละชนิดกำหนด หรือ AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม หรือต้องหายจากอาการป่วย ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน มีเอกสารรองรับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Rapid Test ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจ (ยกเว้นเด็กอายุไม่เกิน 5 ปี) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สายการบินก่อนขึ้นเครื่อง
.
*** หากไม่มีเอกสารผลการฉีดวัคซีน หรือเอกสารแสดงผลการตรวจแบบ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Rapid Test ดังกล่าวข้างต้น ทางสายการบินมีสิทธิปฏิเสธการเดินทางไม่ให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องได้ ***
.
4. การเดินทางเข้า จ.ภูเก็ตทางบก ผ่านด่านตรวจท่าฉัตรไชย
ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ครบโดสตามจำนวนที่วัคซีนแต่ละชนิดกำหนด หรือ AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม หรือต้องหายจากอาการป่วย ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน มีเอกสารรองรับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Rapid Test ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจ (ยกเว้นเด็กอายุไม่เกิน 5 ปี)
.
*** หากไม่มีเอกสารผลการฉีดวัคซีน หรือเอกสารแสดงผลการตรวจแบบ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Rapid Test ดังกล่าวข้างต้น ให้เข้ารับการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ออกคำสั่งให้กักตัวในที่พักอาศัย (Home Quarantine หรือ Hotel Quarantine) และให้อยู่ในการติดตามดูแลของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC, Emergency Operation Center) ตลอดระยะเวลาที่กักตัว ***
.
5. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน และยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง (location) ตลอดระยะเวลาที่อยู่ใน จ.ภูเก็ต
.
6. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com เพื่อแจ้งข้อมูลการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต
.
7. ให้สังเกตติดตามอาการตนเอง (Self Monitoring) ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ชุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก
.
8. กรณีผู้เดินทางเข้ามาใน จ.ภูเก็ต พักในโรงแรมหรือสถานที่พักอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายโรงแรม ให้ทำตามมาตรการดังนี้
– ตรวจคัดกรองอาการกับสถานประกอบการ
– ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน และการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com ของผู้เข้าพัก เพื่อแจ้งข้อมูลในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต
– ทำการจดบันทึกกรณีที่ออกไปทำกิจธุระ ทำงาน ประกอบธุรกิจ หรือทำกิจธุระอื่นใด โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ ที่จะไปปฏิบัติภารกิจ คร่าว ๆ เพราะอาจมีการสอบถามข้อมูลประจำวันจาก EOC เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับตรวจติดตามโรคตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป
.
ข้อมูลจาก : คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ ๒๙๒๐/๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

Scroll to Top
Send this to a friend